Ads Top

Stedin legt met gestuurde boring nieuw gasnet Rotterdam Delfshaven aan

Stedin plaatst met een gestuurde boring een nieuwe gasleiding van bijna tweehonderd meter in Rotterdam Delfshaven. De afgelopen weken heeft de netbeheerder het project voorbereid door de gehele leiding bovengronds in de Havenstraat klaar te leggen. Met deze complexe boring, ruim twaalf meter onder de Westzeedijk, maakt Stedin een grote stap in de betrouwbaarheid van het gasnet voor Rotterdammers die in het gebied wonen en werken.

Vanaf augustus is de gehele leiding door Stedin uitgelegd en aan elkaar gelast in de Havenstraat. Via een gestuurde boring is deze vanaf 18 september geplaatst tussen het Heiman Dullaertplein en de Schiehaven. De leiding wordt vanuit de Havenstraat onder de Westzeedijk en trambaan naar de Schiehaven geboord.

Hiermee wordt de verbinding tussen Delfshaven en het bestaande hogedruk gasnet (8 Bar) van Stedin langs de Vierhavenstraat en Westzeedijk een feit. De leiding wordt op twaalf meter diepte geboord vanwege de aanwezigheid van een dijklichaam waarop drukke verkeerswegen liggen. Door diep te boren blijft het waterkerende vermogen en de ligging van de dijk optimaal.

Stedin investeert 4,2 miljoen euro in dit project. ,,Met deze uitbreiding van het gasnet vergroten we de betrouwbaarheid en leveringszekerheid in het gebied’’, zegt Koen Verbogt, Stedin’s directeur aanleg & vervanging. ,,Door de nieuwe gasleiding is de capaciteit voor Delfshaven groter, omdat er dan een dubbele verbinding met overige delen van de Stedinnetten beschikbaar is.’’

Naast de nieuwe verbinding vervangt Stedin ook het lokale gasnet in de wijk. Naast de hoofdleidingen in de straten krijgen de klanten ook nieuwe aansluitingen op het gasnet. De werkzaamheden aan die aansluitingen en het lokale net in Rotterdam Delfshaven duren nog tot medio 2016.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.