Ads Top

Voorkeursalternatief leidt tot meer afstand van windturbines tot bewoning

RWE kan zich vinden in het voorkeursalternatief (VKA) van de Rijksoverheid voor het windpark ter hoogte van de N33 in Groningen. Er is gekozen voor het optimaal benutten van het gehele plangebied. Dit leidt tot een minimaliseren van de geluidshinder bij de woonkernen. Bovendien wordt het hierdoor mogelijk om de windturbines in een regelmatig rasterpatroon te plaatsen en zo voor een goede landschappelijke inpassing te zorgen. Niet in de laatste plaats wordt met dit VKA tegemoet gekomen aan geluiden uit de drie gemeentes die betrokken zijn bij het plan. Een eerlijke verdeling over de drie gemeenten en een gelijke afstand tot woonkernen is daarbij voorop gesteld.
In 2013 is het Energieakkoord gesloten. Onderdeel hiervan is dat in de provincie Groningen in 2020 855,5 MW windenergie is gerealiseerd. Dit windpark levert een essentiële bijdrage aan deze afspraak.

De keuze van de Rijksoverheid voor dit VKA betekent voor RWE de mogelijkheid om in nauwe samenwerking met YARD ENERGY in totaal 35 posities verder te ontwikkelen en te realiseren. RWE zal 15 windturbines in oosten van het Noordelijke cluster realiseren. Het windpark N33 past bij de strategie van RWE, waar de omschakeling naar een duurzame energievoorziening, onder andere door groei van windenergie, een prominente rol inneemt.

Het VKA combineert de sterke punten van de eerdere MER-varianten 4 en 6, en is opgesteld om zo minimale hinder voor de omgeving te veroorzaken. RWE heeft zich er hard voor gemaakt om de windturbines op een afstand van ongeveer 1000 meter van woonkernen te plaatsen. Dit is de dubbele afstand die de geluidsnorm van ons vraagt. Uit de gesprekken, gevoerd met omwonenden, gemeenten en provincie kwam de sterke wens naar voren tot het minimaliseren van hinder. Ook waren de drie gemeenten het er over eens dat het vergroten van de afstand tot woningen in één deelgebied, niet mag betekenen dat de afstand in een ander deelgebied juist kleiner zou worden.

Het windpark wordt op deze manier ook landschappelijk beter ingepast. Door een kleiner aantal windturbines in het noordelijk deelgebied te plaatsen is het mogelijk om de windturbines in een regelmatig rasterpatroon te zetten. Dit geeft een regelmatig en rustig beeld in het Groninger landschap.

Bij de voorbereiding van het windpark is zo goed mogelijk rekening gehouden met een goede inpassing in de omgeving. Er zal overleg gevoerd met worden met gemeenten, omwonenden en andere belanghebbenden hoe een deel van de opbrengst van het windpark in de omgeving terecht kan komen. RWE wil dit graag samen met de omgeving verder uitwerken. Op 7 november 2015 organiseert RWE alweer de vierde excursie naar Windpark Westereems in de Eemshaven om de gelegenheid te bieden zelf een windpark te ervaren. Voor meer informatie of suggesties is er de website www.windpark-n33.nl.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.