Ads Top

Bedrijventerrein TPN-West Nijmegen in 2040 energieneutraal

Bedrijventerrein TPN‐West, op de grens van de gemeenten Nijmegen en Beuningen, kan over 10 jaar voor 50% energieneutraal zijn en bij voortzetting van de verwachte trends in de periode 2040‐2045 energieneutraal. Dit blijkt uit de resultaten van het onderzoek naar de realisatie van de energieneutraliteit van het bedrijventerrein, die onlangs gepresenteerd werden. Het onderzoek is in opdracht van de Bedrijvenvereniging TPN‐West en Alliander Duurzame Gebiedsontwikkeling uitgevoerd door Cofely, Royal HaskoningDHV en Liandon.

Het bedrijventerrein sprak een jaar geleden de ambitie uit om energieneutraal te worden. Cofely, Royal HaskoningDHV en Liandon zijn toen gevraagd om de haalbaarheidsstudie uit te voeren. Ook lokale duurzame initiatieven van bedrijven op het terrein zelf leveren een grote bijdrage. Het project is financieel mede mogelijk gemaakt door de gemeenten Nijmegen en Beuningen, de Stadsregio en de provincie Gelderland. Er zijn concrete plannen om acht bedrijven voor hun warmtevoorziening aan te sluiten op het warmtenet, waarschijnlijk volgen er nog meer. Bij negen bedrijven worden circa 5.000 zonnepanelen geplaatst. Tenslotte blijkt dat met een ‘smart grid’ dertig bedrijven gezamenlijk € 60.000 tot € 180.000,‐ per jaar op hun energierekening kunnen besparen.

Het ROC Nijmegen (Technovium) draagt haar steentje bij aan dit ambitieuze project door de komende weken nog met een aantal bedrijven in gesprek te gaan over de mogelijkheden van energiebesparing en duurzame energie‐opwekking. Dit levert een mooie samenwerking op waar de initiatiefnemers, het ROC, de bedrijven én de studenten blij mee zijn.



Energieneutraliteit
‘Energieneutraliteit ligt voor ons nog een aantal jaren weg, maar de eerste stap is hiermee duidelijk gezet’, aldus Harry Arends, secretaris van de Bedrijvenvereniging. ‘ We blijven dit bij de bedrijven propageren. Het is goed om te zien dat dit onderwerp bij veel bedrijven hoog op de agenda staat.’ Alliander is blij met het resultaat. ‘Het streven naar energieneutraliteit op TPN‐West is een mooi voorbeeld van de verduurzaming van een bestaand bedrijventerrein, aldus Roelof Potters, manager van Alliander Duurzame Gebiedsontwikkeling. ‘Het warmtenet Nijmegen biedt met de restwarmte van de ARN aan de bedrijven op TPN‐West een belangrijke kans om verder te verduurzamen.'

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.