Ads Top

Mogelijk windmolens op de Spinder (Tilburg)

Op het terrein van de afvalstort de Spinder aan de Vloeiveldweg komen mogelijk windmolens. Die passen goed in de duurzame plannen die de gemeente heeft voor onder meer deze locatie.

Tilburg wil dat inwoners de kans krijgen om mee te doen bij de bouw en het beheer. Voor het zover is, moeten nog diverse procedures doorlopen worden, zoals het maken van een milieueffect-rapport. In de toekomstplannen van de gemeente maakt de Spinder deel uit van het 'Duurzaam Energielandschap Noord'. Dat staat in de Omgevingsvisie voor 2040, die de gemeenteraad heeft vastgesteld. In principe passen windmolens goed in dat energielandschap. Als alles doorgaat, kunnen inwoners meedoen bij de bouw en het beheer. Hiervoor zijn al zogeheten energie-coöperaties opgericht, die samenwerken onder de naam T-wind. De Spinder bevindt zich in Tilburg-Noord aan de westkant van de N261 naar Waalwijk. Daar liggen de afvalstort en de waterzuivering van waterschap de Dommel. De Midden-Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij voor Energie en Duurzaamheid heeft het initiatief genomen voor de windmolens. Dit gebeurde samen met de afvalverwerker en het waterschap op de Spinder. Deze partijen onderzoeken de mogelijkheden.

Eerst moeten ze een milieueffect-rapport opstellen. Hiervoor zijn uitgangspunten opgesteld. Die staan in een concept-notitie. Deze notitie ligt van 5 oktober tot en met 16 november ter inzage in stadswinkel Centrum en op de pagina ruimtelijke plannen op deze website. Iedereen kan mondeling, schriftelijk of elektronisch reageren op de concept-notitie. Op 13 oktober van 19:30 tot 21:00 uur is bij de hondenvereniging aan de IJpelareweg 34 een inloopavond. Bezoekers kunnen dan vragen stellen over de opzet van het zogenoemde Burger-windpark. Ze krijgen informatie over de mogelijkheden om mee te doen. Ter sprake komen ook de procedures voor het milieueffect-rapport en het bestemmingsplan.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.