Ads Top

Nieuwe impuls voor zonneparken in Groningen

De gemeente Groningen wil het opzetten van zonneparken in en rond de stad stimuleren. Door het aanpassen van de legesverordening worden de ontwikkelkosten lager en kunnen initiatieven eerder van de grond komen. De gemeente stimuleert op deze manier de opwekking van duurzame energie en versnelt de ambitie om in 2035 energieneutraal te zijn. Als de raad akkoord is, gaat de wijziging op de legesverordening per 1 januari 2016 in.

Voor het plaatsen van zonnepanelen op daken hoeft geen leges betaald te worden, maar voor het plaatsen van een groot aantal panelen in een zonneweide moet dat wel. Het college vindt dat niet logisch en stelt dan ook voor de legesverordening op dit punt aan te passen.

Dit betekent in de praktijk dat de kosten voor de ontwikkelende partij - zoals lokale energiecoöperaties – flink omlaag gaan waardoor initiatieven eerder van de grond kunnen komen. Het college geeft met dit voorstel invulling aan de motie ‘Meer flexibiliteit bij leges zonneweiden’ van de gemeenteraad van 27 mei 2015.

In de gemeente Groningen zijn al drie grote zonneparken in ontwikkeling (o.a. in Hoogkerk en op de afgedekte vuilstortplaats Woldjerspoor) die in 2016 – 2017 klaar moeten zijn. Op deze zonneparken komen mogelijk in totaal een kleine 150.000 zonnepanelen die gezamenlijk27 megawatt stroom kunnen leveren. Hiermee kunnen 7.000 huishoudens van groene stroom worden voorzien.

Bewoners van de stad zullen in een aantal gevallen kunnen participeren in toekomstige zonneparken. Dit is interessant voor mensen die wel willen profiteren van duurzaam opgewekte energie, maar die niet de mogelijkheid hebben om zelf thuis zonnepanelen te plaatsen.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.