Ads Top

Innovatief zonnedak siert Pakhuis de Zwijger

Een prachtig ontwerp van matzwarte, dunne film zonnepanelen siert sinds enkele dagen Pakhuis de Zwijger. Het ontwerp is afkomstig van JansZon, de winnaar van de prijsvraag ‘Zon op de Zwijger’ die in het najaar 2014 plaatsvond op initiatief van De Groene Grachten, Stadsherstel en de gemeente Amsterdam. De prijsvraag heeft de mogelijkheden voor zonnepanelen op monumenten in kaart gebracht. Op vrijdag 9 oktober 2015, Dag van de Duurzaamheid, wordt 'Zon op de Zwijger' officieel geopend.

De belangstelling vanuit de markt was groot. Vijftien partijen dienden een ontwerp in. Een zevenkoppige vakjury koos JansZon als winnaar. Met de prijsvraag is kennis opgedaan hoe nieuwe zonnetechnologie ingepast kan worden op monumentale daken, daar waar dat met conventionele panelen vaak niet kon. De prijsvraag vergrootte de technische kennis bij overheid en markt ten aanzien van de nieuwste mogelijkheden van zonne-energie. Zowel de niet-reflecterende, matzwarte panelen zelf, als ook de manier waarop de panelen bevestigd zijn, waren in dit ontwerp uniek.

Amsterdam heeft ruim 12 vierkante kilometer aan dakoppervlak dat geschikt is voor zonnepanelen, waterberging, groene daken, et cetera. De kansen liggen dus letterlijk op het dak. Met name de kansen voor zonnepanelen zijn recent in een stroomversnelling geraakt. De beperkende voorwaarden voor zonnepanelen in beschermd stadsgezicht zijn gewijzigd ('30% regel'). Eind mei bracht Bureau Monumenten en Archeologie de kansen voor zonnepanelen in kaart. Op 2/3 van de daken in Amsterdam centrum blijken zonnepanelen te mogen.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.