Ads Top

Asbest eraf zonnepanelen erop

De subsidieregeling ‘Asbest eraf en zonnepanelen erop’ met een looptijd tot en met oktober 2015 wordt verlengd tot en met 2016. Gedeputeerde Staten van Utrecht hebben hiertoe besloten. De regeling ten behoeve van agrariërs wordt ingezet om asbestdaken te saneren, het gebruik van duurzame energie te bevorderen en daarmee gezondheidsrisico’s te verminderen.

Dit betekent dat er weer subsidie aangevraagd kan worden voor het verwijderen van asbest van agrarische bedrijven en voormalige agrarische bedrijven. De subsidiebijdrage is € 4,50 per vierkante meter asbest tot een maximum van € 15.000. Voor de specifieke voorwaarden voor subsidieverlening kunt u naar de site http://www.asbestvanhetdak.nl

Dit jaar heeft het rijk met ingang van 2024 een verbod ingesteld voor het bezitten van een asbestdak. De maatregel moet gezondheidsproblemen door asbest voorkomen. Oude daken kunnen door de jaren heen zijn aangetast door weer en wind. Daardoor kunnen asbestvezels vrijkomen. En die vormen een gevaar voor de volksgezondheid.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.