Ads Top

TNO draagt bij aan een energieneutraal Delft

Vorige week ondertekende Peter Paul van 't Veen van TNO de algemene e-deal Delft Energieneutraal 2050.  Samen met IKEA Delft, NEN, OrangeGas, The Datacenter Group en Werkse! gaan we ons inspannen voor  vermindering van de CO2- uitstoot, door in te zetten op energiebesparing, duurzame productie van energie en intelligente energiesystemen.

De doelstelling Delft Energieneutraal in 2050 betekent dat Delft dan alleen nog energie gebruikt van zon, wind, biomassa en aardwarmte voor alle gebouwen en voor het verkeer en vervoer. Dit is nodig omdat de fossiele brandstoffen opraken en de opwarming van de aarde moet worden beperkt. Die ambitieuze doelstelling is alleen haalbaar als iedereen meedoet: organisaties en bedrijven, gemeente en bewoners. De gemeente kan zelf namelijk maar circa 2% van de CO2-uitstoot direct beïnvloeden. Daarom stimuleert de gemeente bewoners, organisaties en bedrijven in de stad tot energiebesparing en maakt daarover afspraken in de vorm van e-deals. In 2013 ondertekenden Deltares, Reinier de Graaf Gasthuis, DuWo, Technische Universiteit Delft, MKB Delft, De Haagse Hogeschool, ENECO, Hogeschool Inholland, Hoogheemraadschap Delfland en Woonbron ook al een e-deal met de gemeente.

TNO start een voorstudie voor verduurzaming van het DELFTECH-park; de bedrijvenlocatie naast ons MEC-Bouwlab. In deze studie zoeken we antwoord op de vraag hoe de verduurzamingsinvesteringen niet tot onevenredige kosten gaan leiden. Een voorbeeld hiervan is het onderzoeken van de lokale mogelijkheden van energieopslag om de grote pieken in vraag en aanbod van (duurzame) energie adequaat op te kunnen vangen. Samen met TU Delft, Stedin, Grontmij en VVE Delftechpark dragen wij zo bij aan een energieneutraal Delft in 2050.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.