Ads Top

Westland, Delft en Utrecht meest duurzame 100.000+ gemeenten

Westland, Delft en Utrecht zijn de meest duurzame gemeenten in de categorie met meer dan 100.000 inwoners. Dat blijkt uit het Duurzaamheidsraamwerk 2015 van Telos, het centrum voor duurzame ontwikkeling van de Universiteit van Tilburg, dat werd uitgevoerd in opdracht van BNG Bank.

Pauline Bieringa, Directeur Public Finance van BNG Bank, overhandigde de bestuurders van de drie gemeenten de hieraan verbonden oorkondes tijdens het 100.000+ Congres Financiën op 2 oktober in Utrecht, georganiseerd door EY en BNG Bank.

In het Duurzaamheidsraamwerk 2015, dat voortkomt uit de Nationale Monitor Duurzame Gemeenten van Telos, wordt het ecologische, economische en sociaal-culturele kapitaal van gemeenten onderzocht. Het onderzoek dient als basis voor de uitgifte van duurzame obligaties door BNG Bank en kan door gemeenten worden gebruikt als instrument ter ondersteuning van hun duurzaamheidsbeleid.

Eind 2014 haalde BNG Bank 500 miljoen euro op via uitgifte van haar eerste duurzame obligatie. In 2014 kwamen er 96 gemeenten in aanmerking voor een lening uit dit fonds van een half miljard euro. Het betreft de gemeenten die in hun categorie het meest duurzaam zijn. In totaal werden acht categorieën onderscheiden. Behalve de categorie '100.000+', waren dit onder meer 'krimpgemeenten', 'groene gemeenten' en 'voormalige industriële gemeenten'.

In de categorie '100.000+' behoorden de gemeenten Delft en Westland ook in 2014 al tot de meest duurzame gemeenten. In het door Telos opgestelde 'Performance Report 2014 - 2015' staat beschreven hoe de duurzaamheidsscore van deze 96 gemeenten zich het afgelopen jaar heeft ontwikkeld.

De gemeente Utrecht behoorde in 2014 nog niet tot de meest duurzame gemeenten in de categorie 100.000+ maar heeft zich in 2015 met een grote sprong in de top 3 genesteld, zo blijkt uit het door Telos opgestelde Duurzaamheidsraamwerk 2015. BNG Bank heeft het voornemen om eens per jaar een duurzame obligatie uit te geven op basis van het actuele Duurzaamheidsraamwerk.

Zie www.bngbank.nl voor het 'Performance Report 2014-2015', het 'Duurzaamheidsraamwerk 2015' en meer achtergrond.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.