Ads Top

Doel 16 procent duurzame energie in 2023 binnen bereik

De doelstelling van het kabinet om in 2023 16% duurzame energie op te wekken wordt naar verwachting gehaald. Dat laat minister Henk Kamp van Economische Zaken weten naar aanleiding van de publicatie van de Nationale Energieverkenning (NEV) 2015

Minister Kamp: “In heel Nederland wordt hard gewerkt aan een duurzamere energievoorziening. Met dank aan alle 47 partijen die het Energieakkoord steunen en uitvoeren hebben we inmiddels definitief de weg ingeslagen naar meer hernieuwbare energie. De doelstelling 16% duurzame energie in 2023 is binnen bereik.”

Ook het doel van 14% duurzame energie in 2020 is binnen bereik. Daarvoor wordt de komende tijd ingezet op maatregelen die nog niet in deze energieverkenning zijn meegerekend. De NEV wordt in opdracht van het ministerie van Economische Zaken opgesteld door PBL, ECN en CBS.

Om de omslag naar een duurzame energievoorziening te versnellen, kondigt Kamp een intensivering van de inzet aan. In 2016 komt er 8 miljard euro subsidie beschikbaar voor de opwek van hernieuwbare energie via de Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+)-regeling. Dit was afgelopen jaar nog 3,5 miljard euro. Tevens wordt de komende maanden met de provincies intensiever gewerkt aan het tijdig realiseren van windparken op land.

Burgers en ondernemers die zelf duurzame energie willen opwekken hebben vanaf volgend jaar de mogelijkheid subsidie aan te vragen voor bijvoorbeeld zonneboilers, biomassaketels en warmtepompen. Hiervoor wordt 70 miljoen euro beschikbaar gesteld.

De regeling voor het gezamenlijk lokaal opwekken van duurzame energie wordt in 2016 bovendien verruimd. Deze regeling stelt burgers in staat op lokaal niveau een energiecoöperatie op te richten waarmee ze met gunstige belastingvoorwaarden hun eigen hernieuwbare energie kunnen opwekken. De korting op de energiebelasting die voor deze regeling geldt, stijgt van 7,5 cent per kWh naar 9 cent per kWh in 2016.

De werkgelegenheid in de hernieuwbare energiesector neemt de komende jaren toe met 15.000 banen per jaar, naar totaal 80.000 banen in 2020.

Het kabinet ligt op koers om jaarlijks een energiebesparing van 1,5% te behalen. Daarmee voldoet Nederland aan Europese afspraken om oplopend tot 2020, 480 Petajoule aan energiebesparing te realiseren. Nederland komt cumulatief uit op 540 Petajoule. 1 Petajoule staat gelijk aan het gemiddeld energieverbruik van 16.000 huishoudens.

In het energieakkoord is ook afgesproken om 100 PJ energiebesparing in 2020 te halen, als effect van nieuwe maatregelen volgend uit dat energieakkoord. Met de partijen van het energieakkoord wordt dit najaar overlegd over die doelstelling en het bereiken daarvan.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.