Ads Top

'Duurzaamheidsonderzoek energieleveranciers deugt niet'

Essent staat achter het initiatief om consumenten meer inzicht te geven in de duurzaamheid van hun energieleverancier. Zij moeten in staat zijn om zelf op basis van objectieve informatie hun keuze te kunnen maken. Het jaarlijkse onderzoek van enkele maatschappelijke partijen naar de duurzaamheid van energieleveranciers is volgens Essent echter om verschillende redenen hiertoe ongeschikt.

Om die reden heeft de onderneming haar medewerking aan het onderzoek al vanaf de vorige editie gestaakt. Een voorbeeld dat door een groeiend aantal branchegenoten zoals Nuon, Essent, E.ON, GDF SUEZ, de Nederlandse Energie Maatschappij en Budget Energie is gevolgd. Hiermee is het draagvlak onder het onderzoek flinterdun geworden.

De afgelopen twee jaar heeft Essent niet meegewerkt aan het onderzoek omdat de onderzoeksmethodiek en puntentelling sterk leunen op subjectieve voorkeuren van de maatschappelijke organisaties achter het onderzoek. Er worden geen algemeen geldende criteria voor duurzaamheid gebruikt, zoals afgesproken in het nationale energieakkoord. Daardoor krijgen klanten een verkeerd beeld van de duurzaamheid van hun leverancier. Samen met andere energiebedrijven heeft Essent meerdere malen suggesties voor een verbeterde onderzoeksmethodiek gedeeld met de onderzoekers. In de opzet van het onderzoek voor dit jaar is daar helaas nog steeds niets mee gedaan.

In deze vergelijking van de Consumentenbond worden appels met peren vergeleken. Grote producenten van energie staan in dezelfde lijst als kleine leveranciers die niets produceren. Het lijkt alsof een verkoper van elektriciteit veel groener is, terwijl in werkelijkheid nauwelijks een bijdrage wordt geleverd aan de overgang van fossiele naar duurzame energie in Nederland. En dat terwijl de grote energiebedrijven juist een grote rol spelen met de bouw van nieuwe duurzame energie installaties.

In deze nieuwe onderzoeksopzet moeten de onderzoekers ook rekening houden met de schaal van een bedrijf. In de beoordeling speelt volume namelijk geen enkele rol, waardoor een bedrijf met slechts een beperkt aantal klanten bovenaan de lijst kan komen. Dat is niet reëel. Het gaat er juist om grote stappen te maken met duurzame energie. Pas dan krijgt de energietransitie vorm. Zo is Essent een van de grootste investeerders in windenergie in Nederland, met 149 windturbines (een totaal van 210 MW).

Volgens Essent moet de consument zijn eigen keuzes kunnen maken en verdient een eerlijk inzicht in de duurzaamheid van energieproducenten en leveranciers. Alleen met deze transparantie kan de samenleving gezamenlijke stappen maken naar een duurzamere toekomst.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.