Ads Top

Brabant sluit aan bij wereldwijd netwerk voor klimaatdoelen

Tijdens de internationale beurs World of Energy Solutions in Stuttgart onderschreef de provincie de noodzaak om de opwarming van de aarde onder de tweede graden te houden. Dit doet Brabant door het ‘Under 2, Memorandum of Understanding’ te tekenen (U2 MOU).

De Amerikaanse staat Californië en de Duitse deelstaat Baden-Württemberg hebben het initiatief genomen voor U2 MOU. Zij hebben dit gedaan omdat regionale overheden een cruciale rol hebben in het terugdringen van broeikasgassen en het realiseren van energiebesparingen en alternatieve energiebronnen.

De 43 deelnemende regio’s en steden in U2 MOU zijn ambitieuze, technisch hoogwaardige regio's die samen de handschoen oppakken: zo zet Brabant internationaal de toon met haar open standaarden voor slim laden, zet het Californisch bedrijf Tesla steeds nieuwe standaarden voor elektrische auto’s en is Baden-Württemberg toonaangevend in het realiseren van de Energie Wende

Gedeputeerde Anne-Marie Spierings Noord-Brabant (Agrarische ontwikkeling, Energie en Bestuur).: "Deze transitie zal veel van ons vergen, maar levert ons ook veel op. Naast een duurzaam klimaat, levert het ons gezondere steden, innovatiekracht en banen op. De samenwerking tussen toonaangevende regio’s wereldwijd zal zeker bijdragen aan een versnelling van de innovatie."

Noord-Brabant staat met het realiseren van de klimaatdoelen voor een enorme taak. “Wij hebben de ambitie om minimaal de landelijke doelstellingen in Brabant te behalen. Dit betekent concreet 14% minder uitstoot van CO2 realiseren in 2020,” aldus Spierings. “De teller staat nu pas op 7%, dus we zullen echt spectaculair moeten versnellen. Zo ongeveer als een snelle elektrische auto.”

De provincie Noord-Brabant zet nu in op een veelheid aan manieren om de klimaatdoelen te bereiken. De belangrijkste manieren van energiebesparing zijn isoleren van bijvoorbeeld woningen, stimuleren van LED-verlichting, optimaliseren productieprocessen in de industrie, restwarmtebenutting, energiezuinige apparaten, slimme mobiliteit en slimme netten. Voor de opwekking van duurzame energie richt de provincie zich bijvoorbeeld op zon, wind en geothermie.
 Spierings: “Alleen met maximale benutting van energiebesparing en duurzame energieopwekking zijn de klimaatdoelen haalbaar. Dit transitieproces naar een duurzame economie zal bij sommige partijen pijn gaan doen, maar is absoluut noodzakelijk.”

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.