Ads Top

Samenwerking proefinstallatie drijvend zonnepaneel-veld in De Slufter

Het Havenbedrijf Rotterdam, Sunfloat en Rijkswaterstaat tekenden een dezer dagen een overeenkomst, waarin ze afspreken samen een proef te doen met drijvende zonnepanelen in de Slufter. Het plaatsen van zonnepanelen op water biedt een aantal unieke kansen voor verbetering van de opbrengst van zonnepanelen.

Rijkswaterstaat en Havenbedrijf Rotterdam willen hiervoor de voorwaarden scheppen. Landelijke toepassing van de drijvende zonnepanelen kan een aanzienlijke bijdrage leveren aan de doelen voor het winnen van duurzame energie.

De proefinstallatie van het drijvend zonnepaneel-veld in de Slufter bestaat uit 20 vlotten waarop in totaal 120 panelen zijn gemonteerd. Daarnaast komt er een landopstelling met 12 zonnepanelen. In de loop van november zal het drijvend zonnepaneel-veld in gebruik worden genomen.
 
De proefinstallatie van Sunfloat zal een jaar lang aan weer en wind in de Slufter worden blootgesteld. Door de vlotten met de zon mee te laten draaien kan er 18% meer opbrengst worden gegenereerd in vergelijking met panelen in een zonneweide. Daarnaast levert de reflectie en de koeling van het water ook een aanzienlijk voordeel op.

Rijkswaterstaat ondersteunt de proef om te onderzoeken of het innovatieve systeem werkt en of de effecten op de omgeving en het watersysteem acceptabel zijn. Ook wordt gekeken naar de robuustheid en de meeropbrengst van het systeem. Op basis van de uitkomsten wordt bekeken of, en hoe, verdere toepassing op het ‘natte’ areaal van Rijkswaterstaat mogelijk is.

De Slufter, een depot voor verontreinigd sediment van anderhalve bij anderhalve kilometer op de Maasvlakte is voor de helft eigendom van het Havenbedrijf en voor de andere helft van Rijkswaterstaat. Het depot is in 1987 geopend om verontreinigde baggerslib op te bergen. Het depot bestrijkt een gebied van 250 hectare in de haven. Om de ruimte zo efficiënt mogelijk te gebruiken hebben Havenbedrijf en Rijkswaterstaat afgesproken dat het depot ook kan worden ingezet voor andere, duurzame doeleinden.   

Rijkswaterstaat stimuleert vernieuwingen ondermeer door experimenteren in de praktijk mogelijk te maken. Innoveren is hét antwoord op toekomstige vragen. Willen we ons land veilig, bereikbaar en leefbaar houden, dan zijn slimme, nieuwe en duurzame oplossingen noodzakelijk.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.