Ads Top

Gemeente draagt bij aan innovatieve projecten

Het College van Burgemeester en Wethouders heeft besloten bijna € 250.000 bij te dragen aan twee Groningse innovatieprojecten op het gebied van sensortechnologie en energie. In deze projecten, die gezamenlijk een totale omvang hebben van ongeveer 5 miljoen euro, werken kennisinstellingen en bedrijven samen aan de ontwikkeling van nieuwe producten en/of diensten. Het College ziet dergelijke samenwerkingsprojecten in kennisintensieve bedrijfssectoren als een belangrijke stimulans voor het vergroten van de werkgelegenheid.

Het STOOP project (Sensor Toepassing Op Ondergrondse Pijpleidingen) is erop gericht om op basis van Big Data over de opbouw van de ondergrond, historische informatie over gas- en watertransportleidingen en bouwkundige constructies te voorspellen wanneer een leiding dreigt te bezwijken, zodat tijdig kan worden vervangen. Aanleiding voor dit project was een bijna-incident met een gebroken gasleiding bij de bouw van een parkeergarage in Amsterdam. Bij het project zijn alle gas- en watertransportbedrijven in Nederland en Deltares aangesloten. De komende drie jaar zal de ontwikkelde technologie uitvoerig worden getest en gevalideerd op het fieldlab bij het EnTranCe-terrein in Groningen. Bij deze grootschalige praktijktest, onder de noemer IJKNet, zijn ook bedrijven betrokken die toepassingen willen ontwikkelen op basis van de gegenereerde data en gebruikte technologie.

Open Seismic Sensorgrid Groningen is een initiatief van de Groningse bedrijven Bevingmeter, Embed, Medusa, StabiAlert, SW Fivelingo en Target Holding. Samen met onderzoeksinstituut TNO bouwen zij een uniek open sensorplatform om de aardbevingsmeetnetten van de NAM en KNMI aan te vullen met een dicht netwerk van oppervlaktesensoren (versnellings-en tiltmeters). Het meetnet zal uiteindelijk bestaan uit meer dan 10.000 sensoren.  De verzamelde meetgegevens zullen voor iedereen beschikbaar zijn, voor het ontwikkelen van nieuwe toepassingen en het bieden van meer inzicht in aardbevingen.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.