Ads Top

Samen Slim: De Energiekaart.net

Onlangs is Energiekaart.net gelanceerd door Netbeheer Nederland. Het is de projectetalage van alle Nederlandse energienetwerk-projecten, -pilots en -proeftuinen. Daarnaast vindt u er een overzicht van betrokken bedrijven en organisaties. Liander staat ook op de kaart.

Bedrijven en kennisinstituten willen graag een bijdrage leveren aan de energietransitie. Het nieuwe platform voorziet in kennisdeling over energieprojecten, zodat betrokkenen van elkaar kunnen leren en goede ideeën tot volle wasdom kunnen laten komen. Energiekaart.net is een initiatief van Netbeheer Nederland als brancheorganisatie van alle netbeheerders. “Het platform is van iedereen en voor iedereen”, benadrukt Marijn Artz van Netbeheer Nederland. “De inhoud komt van de betrokken bedrijven. Zij weten met welk beoogd resultaat een project of proeftuin is gestart. Zij vertellen wat ze geleerd hebben van het project en welke producten en diensten ze ontwikkeld hebben.”

Dat een platform als Energiekaart.net in een behoefte voorziet, weet Artz wel zeker. “Iedereen is op zoek naar het Ei van Columbus. Er is grote vraag naar een helder overzicht van de pilots, proeftuinen en projecten op het gebied van duurzame energie. Een hotspot met alle partijen die bezig zijn om de energietransitie vorm te geven. Via het kennisplatform kunnen er tips en tricks gedeeld worden. Maar we gaan ook dwarsverbanden leggen en discussies op gang brengen. Kortom: een podium waarop professionals ideeën kunnen opdoen en gedachten kunnen uitwisselen.

Het einddoel is een volwaardig, interactief en breed gedragen kennisplatform over duurzame energie-initiatieven. Een ‘Living Lab’ waar alle partijen elkaar makkelijk kunnen vinden. Dat is wel een uitdaging, beaamt Artz. “Zo’n platform bouwen is één, maar het moet natuurlijk wel gaan leven. Met deze eerste versie hebben brengen we in beeld wat we hebben en gaan we het gesprek met betrokken aan over hoe ze het kennisplatform het zouden willen gebruiken. Dat bepaalt immers het bestaansrecht van het platform. De komende tijd zoeken we potentiële platformgebruikers op tijdens live-bijeenkomsten. Zo hopen we ze nieuwsgierig te maken en samen, stapje voor stapje, de volgende fase in te gaan.”

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.