Ads Top

Voortijdig saneren windturbines mogelijk

Gedeputeerde Staten hebben een besluit genomen dat van belang is voor eigenaren die hun verouderde windturbine(s) willen slopen. De provincie Noord-Holland wil voorkomen dat turbines die in aanmerking komen voor sloop langer blijven staan dan nodig. Daarom is voortijdige sanering nu mogelijk gemaakt. Belangrijk onderdeel van het besluit is dat de eigenaren na sanering het recht behouden om de turbine(s) in te zetten voor herstructurering. Aan de regeling zijn strikte voorwaarden verbonden.

Het besluit geldt voor nog te saneren turbines. De sanering moet liggen ná de peildatum van 15 december 2014. Daarnaast moet de te saneren turbine verouderd of beschadigd zijn waardoor sanering uit veiligheidsoverwegingen nodig is. Ook moet de te slopen turbine geregistreerd zijn bij het bevoegd gezag, bijvoorbeeld in de vorm van de vereiste sloopvergunning of sloopmelding.

Voortijdig saneren betekent dat eigenaren het recht behouden om de windturbine(s) te mogen inzetten voor een herstructureringsproject. Belangrijk is dat hieraan geen rechten kunnen worden ontleend ten aanzien van de vergunbaarheid van de vergunningaanvraag voor nieuwe molens.

De provincie maakt voortijdige sanering van windturbines mogelijk omdat het laten staan van oude turbines in veel gevallen niet verantwoord is. Oude turbines worden uit veiligheidsoverwegingen vaak stilgezet. Dit is een risico omdat stilstaande rotorbladen niet met de wind kunnen meebewegen, waardoor het risico op bladbreuk kan toenemen.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.