Ads Top

TenneT wil 130 miljoen euro besteden aan verlaging transporttarieven voor elektriciteit

TenneT heeft bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM) een voorstel ingediend om 130 miljoen euro te besteden aan verlaging van de transporttarieven voor stroom in 2016. TenneT CEO, Mel Kroon: "De 130 miljoen euro kunnen wij inzetten voor tariefsverlaging vanwege de goede resultaten van TenneT's stroomverbindingen met Duitsland, Noorwegen (NorNed kabel) en België."

TenneT stelt als eigenaar of mede-eigenaar van deze zogenoemde interconnectoren transportcapaciteit via een veiling ter beschikking aan marktpartijen. De opbrengsten van deze veilingen (veilingopbrengsten) komen primair ten goede aan het in standhouden en uitbreiden van interconnectiecapaciteit; hoogspanningsverbindingen (zeekabels of landlijnen) met het buitenland. Als de resterende veilinggelden niet gebruikt kunnen worden voor onderhoud of het vergroten van de interconnectiecapaciteit, dan kunnen die resterende veilinggelden worden ingezet voor het secundaire doel, namelijk tariefsverlaging.

Nederland beschikt met de hoogspanningsnetten van TenneT over één van de beste netwerken ter wereld, tegen een relatief laag tarief. Het Nederlandse netwerk kenmerkt zich door een leveringszekerheid van 99,99% en dus een hoge betrouwbaarheid van het landelijke hoogspanningsnet.Mel Kroon: "De tarieven in Nederland zijn gunstig in relatie tot de ons omringende landen en dat blijft ook voor 2016 zo.  Door de inkomsten uit de interconnectoren hoeven de tarieven, ondanks alle noodzakelijke investeringen, slechts drie procent te stijgen. Overigens zullen de tarieven de komende jaren stijgen als gevolg van de investeringen in het landelijke hoogspanningsnet op land en op zee." De transporttarieven voor TenneT's hoogspanningsnetten maken op dit moment circa vijf procent uit van de elektriciteitsrekening van consumenten.

De genoemde investeringen in het Nederlandse hoogspanningsnet bedragen de komende 10 jaar circa 6 miljard euro.

Deze maatschappelijk gewenste investeringen zijn vereist voor de vergroening van de elektriciteitsvoorziening, de instandhouding van de betrouwbaarheid van het systeem en verdere marktintegratie. "De financiering hiervan wordt grotendeels door TenneT zelf uit de kapitaalmarkt betrokken. Het aantrekken van eigen vermogen bij bijvoorbeeld pensioenfondsen, zoals TenneT dat voor de Duitse investeringen heeft gedaan, is wettelijk niet mogelijk voor de Nederlandse investeringen. Daarom verwachten wij dat het Ministerie van Financiën - als enige aandeelhouder van TenneT -  in de periode 2016-2017 een kapitaaluitbreiding zal doen", aldus MelGeen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.