Ads Top

Leiden wil klimaatrobuuste stad worden

Leiden wil als stad van kennis en innovatie voorop lopen op het gebied van duurzaamheid. Het college van burgemeester en wethouders heeft vandaag besloten de duurzaamheidsambities in het document ‘Leiden Duurzaam 2030’ en de Duurzaamheidsagenda 2016-2020 ‘Werken aan een Duurzaam Leiden 2030’ ter vaststelling aan de gemeenteraad voor te leggen.

Met zestien concrete doelstellingen uit de Duurzaamheidsagenda gaat Leiden actief aan de slag om de duurzaamheidsambities in 2030 te bereiken. Hiervoor wordt de gemeenteraad gevraagd een bedrag van ruim 5,8 miljoen euro beschikbaar te stellen.

Wethouder Frank de Wit (duurzaamheid): 'Voor een Duurzaam 2030 zijn samen met de stad de ambities bepaald. Deze ambities zijn nodig om ook in de toekomst een kansrijke en leefbare stad te blijven. Met de uitvoering van het programma Duurzaamheid in de periode 2016-2020 moet een vliegwiel ontstaan waardoor we in 2020 goed op weg zijn om de ambities in 2030 te halen. Het is de inzet van het college om nu echt een stap verder te gaan. Met een programmamanager Duurzaamheid en door nog meer samen te werken, bijvoorbeeld via het Platform Duurzaamheid.'

Doelstellingen geformuleerd door de gemeente:

• we meer energie besparen met als doel een CO2 reductie in 2030 van 40% t.o.v. 1990;
• we als gemeentelijke organisatie zelf voorop lopen in de energietransitie;
• in 2020 20% van de benodigde energie duurzaam wordt opgewekt;
• duurzaam ondernemen in Leiden vanzelfsprekend wordt;
• er een verschuiving optreedt naar duurzamere en slimmere mobiliteit;
• groen wordt uitgebreid en verbonden en biodiversiteit verbeterd;
• Leiden schonere dus gezondere lucht krijgt;
• er minder afval, minder zwerfafval en minder restafval is;
• er in 2030 geen wateroverlast is in de bebouwde omgeving;
• en dat we een klimaatrobuuste stad hebben.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.