Ads Top

Aangepast Ontwerp Provinciaal Inpassingsplan Netuitbreiding Kop van Noord-Holland ter visie

Gedeputeerde Staten hebben op 13 oktober 2015 een aangepast ontwerp inpassingsplan “uitbreiding elektriciteitsnetwerk kop van Noord-Holland" en de Nota van Beantwoording vastgesteld.

Een eerder ontwerp inpassingsplan heeft van 23 februari 2015 tot en met 7 april 2015 ter inzage gelegen. Hier zijn 46 zienswijzen op binnengekomen. De inhoud van een aantal zienswijzen heeft geleid tot nader onderzoek en wijziging van delen van de tracés. Om die reden is besloten het ontwerp inpassingsplan nogmaals ter visie te leggen. Het is voor eenieder mogelijk om een zienswijze in te dienen.

Om energielevering in de kop van Noord-Holland ook robuust te maken voor de toekomst, moet het bestaande energienetwerk worden versterkt en uitgebreid.  Om dit te realiseren willen  de netbeheerders TenneT en Liander in 2016 starten met de bouw van een nieuw 150/20kV -transformatorstation (op bedrijventerrein Agriport A7 in Middenmeer) en de aanleg van ondergrondse 150kV -kabelverbindingen naar de omliggende bestaande stations Westwoud, Anna-Paulowna en Oterleek via het nog te realiseren station De Weel. De geplande netuitbreiding zorgt ervoor dat het elektriciteitsnetwerk minder gevoelig is voor storingen en calamiteiten. Daarnaast wordt het geplande windpark Wieringermeer op dit netwerk aangesloten. Het plangebied voor de uitbreiding van het elektriciteitsnetwerk betreft de gemeenten Hollands Kroon, Medemblik, Heerhugowaard en Alkmaar.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.