Ads Top

Warmte in Haarlem: de gebruiker bepaalt

De gemeente Haarlem, woningbouwcorporaties en Alliander Duurzame Gebiedsontwikkeling (DGO) hebben een intentieverklaring getekend om het warmtenet voor de Haarlemse wijk te ontwikkelen. De bodem in Schalkwijk lijkt geschikt als geothermiebron en een eerste businesscase voor het warmtenetwerk is haalbaar.

Door slim gebruik te maken van ‘virtual reality’ gaat het projectteam in Schalkwijk voortvarend te werk. Want hoe bepaal je welke panden je zou willen aansluiten en in welke volgorde? Wat betekent aansluiting voor de leveringszekerheid, de kosten en het rendement voor iedereen? Wat betekent het voor de energielasten van de bewoners? Met behulp van de ontwerptool HEAT van Alliander DGO rekenen zij samen allerlei scenario’s door op basis van echte data.

De volgende stap in het project is om een geothermieontwikkelaar, een warmteleverancier en meer gebruikers van warmte bij het project aan te sluiten. De drie deelnemende woningcorporaties willen ruim 6.000 woningen aansluiten op het warmtenet. Zij hebben randvoorwaarden opgesteld waaraan de toekomstige geothermie-ontwikkelaar en warmteleverancier moeten voldoen. De gebruiker bepaalt dus en daarmee is dit project nú al uniek in de warmtesector.

Dit project past in de ambitie van de gemeente Haarlem om in 2030 klimaatneutraal te zijn. Het sluit ook goed aan bij de wens van de corporaties om de energielasten van de bewoners te verlagen.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.