Ads Top

Groninger fonds voor energie- en leefbaarheidsprojecten opengesteld

Maatschappelijke initiatieven kunnen vanaf nu gebruik maken van het revolverend fonds Groningen. De provincie heeft dit fonds opgericht om projecten op het gebied van leefbaarheid, zorg en energie te stimuleren en financieel te ondersteunen. Met een revolverend ('ronddraaiend') fonds stellen we als provincie tijdelijk geld beschikbaar. Als het geld eenmaal is terugbetaald (eventueel met rente of rendement), en is teruggevloeid in het fonds, kan het daarna opnieuw worden ingezet.

In het coalitieakkoord besteedt het college van Gedeputeerde Staten veel aandacht aan de thema's leefbaarheid en energie. Voor beide uitvoeringsprogramma's is afgesproken leningen te verlenen om initiatieven verder op weg te helpen. Gedeputeerde Eelco Eikenaar legt uit: 'Met het verstrekken van leningen kunnen we hetzelfde geld opnieuw gebruiken om maatschappelijke initiatieven verder te helpen. Vaak hebben initiatieven in onze provincie onvoldoende startgeld. Juist het verstrekken van dit geld in de vorm van een lening geeft rendement, wat we dan weer opnieuw kunnen investeren. In het geval van leefbaarheid hebben we ook een subsidieprogramma. Dit fonds met leningen vormt hier een mooie aanvulling op'.

Het fonds ter waarde van 23 miljoen euro is opgedeeld in drie categorieën. Het college heeft 10 miljoen beschikbaar gesteld voor leefbaarheidsdoelen, 5 miljoen voor zorg en 8 miljoen voor energie. 'We zien dat er veel initiatieven ontstaan op het gebied van duurzame energie', aldus gedeputeerde Nienke Homan. 'Vaak is ook het lastig om bijvoorbeeld een gebouw energieneutraal te maken omdat het erg duur is. Investeren in energiemaatregelen rendeert echter vrij snel. Wij denken dan ook dat we met het beschikbaar stellen van leningen meerdere duurzame initiatieven kunnen helpen tot stand te komen'.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.