Ads Top

Ontwerp-vergunningen Windpark Groetpolder vastgesteld

Gedeputeerde Staten van Noord Holland hebben de ontwerp-vergunningen en de ontwerp- verklaring van geen bedenkingen (VVGB) vastgesteld voor de herstructurering van Windpark Groetpolder. De stukken worden nu voorgelegd aan Provinciale Staten. Van de negentien windturbines die nu op de locatie staan, worden er twaalf verwijderd en vervangen door zes nieuwe grotere turbines. De stukken liggen van 9 maart t/m 20 april 2017 ter inzage.

Windpark Groetpolder is een van de zes herstructureringsprojecten voor Wind op land waarvan de provincie heeft besloten dat zij door kunnen naar de vergunningprocedure. Het windpark draagt bij aan de provinciale taakstelling voor Wind op land. In 2020 moet in Noord-Holland 685,5 mw opgesteld vermogen van windenergie op land worden gerealiseerd. De komende maanden nemen Gedeputeerde Staten ook een besluit over de ontwerp-vergunning en de VVGB voor de beoogde windparken in Amsterdam en Velsen.
                                                                     
Het gaat om de herstructurering van het bestaande windpark Groetpolder. Het park is gelegen aan de Groetpolderweg in de Groetpolder ten noordoosten van de kernen Lutjewinkel en Winkel in de gemeente Hollands Kroon. In het project worden twaalf van de negentien windturbines verwijderd en binnen dezelfde lijn vervangen door zes nieuwe grotere turbines. De resterende zeven windmolens blijven als duidelijke separate lijn staan.

De huidige negentien turbines hebben een ashoogte van 46 meter en een rotordiameter van 43 meter. De nieuwe turbines hebben een ashoogte van 99 meter en een rotordiameter van 100 meter met een productiecapaciteit van in totaal 15 MW. Er worden twaalf windturbines van in totaal 7,2 MW gesloopt. De herstructurering levert netto een toevoeging op van 7,8 MW aan het provinciale productievermogen van schone energie.

De ontwikkelaar heeft verzocht om drie van de twaalf te verwijderen turbines nog maximaal vijf jaar na de start van de bouw van het nieuwe park door te exploiteren (het zogenaamde “dubbeldraaien”). De Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV) biedt deze mogelijkheid als kan worden aangetoond dat dit economisch noodzakelijk is om het nieuwe project te kunnen realiseren. Gebleken is dat de opbrengsten van dubbeldraaien niet noodzakelijk zijn voor de financiering van het nieuwe windpark. Gedeputeerde staten hebben daarom besloten om het verzoek voor dubbeldraaien af te wijzen.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.