Ads Top

Bewoners Arnhem bepalen hoe gas de wijk uit gaat

De gemeente Arnhem wil bewoners van twee bestaande wijken laten bepalen hoe het aardgas uit deze wijken moet verdwijnen. Op wijkniveau zoeken inwoners, gemeente en Alliander naar de goedkoopste en slimste oplossing voor een klimaatneutrale warmtevoorziening.

Wethouder Anja Haga van de gemeente Arnhem en Ingrid Thijssen, lid van de Raad van Bestuur van Alliander, tekenden op 21 februari een samenwerkingsovereenkomst als startschot voor de 'Arnhemse methode' om wijken aardgasloos te maken.

Deze twee wijken zijn een opmaat naar een aardgasloos Arnhem. Gemeente Arnhem heeft de ambitie om uiterlijk in 2035 afscheid te nemen van aardgas voor het koken en de verwarming van alle huizen. Aardgas is een fossiele energiebron die veel CO2 uitstoot en een grote rol speelt in de Nederlandse energievoorziening. De gemeente en Alliander gaan de komende anderhalf jaar samen aan de slag met een wijkgerichte methode om bestaande bebouwing aardgasloos te maken in twee wijken. Met de ervaring die wordt opgedaan kan de wijkaanpak verder worden ontwikkeld en uitgebreid naar andere wijken.

De stap naar een een aardgasloze gemeente en de verduurzaming van de energievoorziening is een complexe opgave die een forse inspanning vraagt van onder andere burgers, bedrijven,
woningbouwcorporaties en de netbeheerder. Daarom kiest Arnhem voor een wijkaanpak, omdat elke wijk zijn eigen kenmerken en mogelijkheden heeft. Zo kan er telkens gekozen worden voor een warmtevoorziening die het beste bijdraagt aan de duurzaamheid van de wijk en tevens betrouwbaar én betaalbaar is. Samen met de Arnhemse wijkteams Leefomgeving worden ideeën en mogelijkheden verkend. Op basis daarvan wordt in kaart gebracht welke alternatieve warmteoplossingen ten goede komen aan de wijk. Door lokale oplossingen te kiezen kan de omslag naar aardgasloos wonen voordelen bieden zoals lagere woonlasten, meer comfort of een impuls voor de lokale wijkeconomie.
Start in Immerloo en Spijkerbuurt

De gemeente heeft twee wijken, die veel van elkaar verschillen, aangewezen om te starten met een wijkaanpak. Dit zijn de wijken Immerloo en Spijkerbuurt. Immerloo is een wijk met veel (sociale) hoogbouw, terwijl in de Spijkerbuurt veel oude koophuizen staan. In de Spijkerbuurt zijn daarnaast al veel duurzame energieprojecten in ontwikkeling.

De samenwerkingsovereenkomst is een van de stappen die door de gemeente en Alliander genomen worden om de omschakeling naar een duurzame energievoorziening mogelijk te maken. Dat is het logisch gevolg van internationale klimaatafspraken, in Nederland ook uitgewerkt in het Energieakkoord. Samenwerken is cruciaal om

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.