Ads Top

Liander wil flexibliteitsmarkt starten in Nijmegen-Noord

Liander neemt het initiatief om een marktmodel voor flexibiliteit in de praktijk te brengen. De netbeheerder zoekt daarom marktpartijen die samen met Liander een flexibiliteitsmarkt willen realiseren in Nijmegen-Noord. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de Universal Smart Energy Framework-standaard (USEF).

De afgelopen jaren zijn veel experimenten uitgevoerd om de werking van een dergelijke markt voor flexibiliteit te testen. Dat gebeurde bijvoorbeeld in Heerhugowaard onder de naam EnergieKoplopers . Liander neemt nu het initiatief om het marktmodel in de praktijk te brengen. Daarvoor is het gebied Nijmegen-Noord uitgekozen. Meer informatie over de marktvraag vind u HIER.

Het gebied Nijmegen-Noord (ten noorden van de Waal) is in transitie. Op korte termijn worden vele woningen bijgebouwd en zal ook een uitbreiding plaatsvinden van een nabijgelegen industrieterrein. Bovendien wordt gesproken over het plaatsen van nieuwe windturbines en een zonneweide.
Deze ontwikkelingen zorgen ervoor dat Liander gedurende vijf jaar af en toe hoge stroompieken in het lokale elektriciteitsnet verwacht. Door vraag en aanbod van energie op elkaar aan te passen wil de netbeheerder onderzoeken of de klassieke manier om netten te verzwaren voorkomen kan worden.

De energievoorziening gaat de komende decennia revolutionair veranderen. Altijd beschikbare elektriciteitscentrales worden vervangen door zonnepanelen of windmolens, die alleen energie produceren als de zon schijnt of de wind waait. Voor het verwarmen van huizen en het laten rijden van auto's stappen we over van gas en olie op elektriciteit en warmte. Consumenten en bedrijven gaan zelf energie opwekken, voor eigen gebruik, of om onderling uit te wisselen.

Deze ontwikkelingen kunnen echter leiden tot hogere kosten in het energiesysteem. Ten eerste kunnen er stroompieken ontstaan waar het lokale elektriciteitsnet niet op gebouwd is. De klassieke manier om dit op te vangen is het verzwaren van het net, maar dat brengt kosten met zich mee. Ten tweede worden vraag en aanbod van elektriciteit minder goed voorspelbaar door het fluctuerende karakter van zonne- en windenergie. Hierdoor kan soms een tekort en soms een overschot aan stroom zijn. Het effect is dat de stroomprijzen meer zullen fluctueren.

Om deze uitdagingen het hoofd te bieden moet het elektriciteitssysteem flexibeler worden. Flexibiliteit is het vermogen van energieaanbieders en -vragers om vraag en aanbod van energie op elkaar aan te passen. Een flexibiliteitsmarkt is voor netbeheerders één van de manieren om slim om te gaan met de toename van duurzame energie en transport ervan.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.