Ads Top

Energieakkoord in versnelling: Ketenbenadering technische isolatie

“Installatie-eigenaren, installateurs en isolatiebedrijven moeten als ketenpartners samen aan de slag om de onmisbare milieutechnische én economische bijdrage van technische isolatie binnen te halen”. Met dit pleidooi om de traditionele opdrachtgever-contractorverhouding te doorbreken brengt VIB-voorzitter Hans Koole de royale oogst aan ‘laaghangend energetisch fruit’ een flinke stap dichterbij. De potentiële bijdrage van technische isolatie aan klimaatdoelen én industriële procescontinuïteit bleek een eyeopener op de nationale conferentie ‘Energieakkoord in Versnelling’, begin maart 2017 in Den Haag.

Dezer dagen verschijnt de maart-editie 2017 van het vakblad Isolatie Magazine, gericht op de integrale keten voor technische isolatie. Het blad doet uitgebreid verslag van de conferentie ‘Energieakkoord in Versnelling’, belegd door de SER-Borgingscommissie om de energietransitie met concrete initiatieven naderbij te brengen. Oud-milieuminister en voorzitter van de borgingscommissie Ed Nijpels waarschuwde beleidsmakers dat langer stilstaan op termijn leidt tot een dure milieuverrassing, oplopend tot ca. vijftig miljard euro. Hans Koole, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Ondernemers in het Thermisch Isolatiebedrijf (VIB) gaf het bedrijfsleven niettemin moed: “Uit onafhankelijke TipChecks blijkt de belangrijke, zo niet onmisbare rol van de isolatieprofessional in zowel energiebesparing c.q. CO2-reductie als in industriële procescontinuïteit. Die oogst, waaronder het nodige economisch rendabele laaghangende fruit, is het best binnen te halen door ketensamenwerking: “Installatie-eigenaren en –beheerders, installateurs en isolatieondernemingen moeten de traditionele opdrachtgever-contractorscheiding doorbreken en als ketenpartners aan de slag”, aldus Hans Koole. In samenwerking met VNO-NCW werkt de VIB aan pilots en workshops om deze ketensamenwerking concreet gestalte te geven.”

Nederland FESI-gastheerVan 3 tot en met 6 mei 2017 ontvangt brancheorganisatie VIB in samenwerking met de Nederlandse branche-instituten OOI (vakopleiding), NCTI (kenniscentrum) en CINI (normering) de Europese sector. Brancheorganisaties uit negentien landen komen die dagen naar Santpoort om zich te buigen over onder meer corrosiepreventie en harmonisatie van beroepsvorming in de lidstaten.De Nederlandse isolatiesector speelt een internationaal toonaangevende rol, onder meer wegens de unieke samenhang tussen de branchevereniging en branche-instituten.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.