Ads Top

Vlaams-Nederlands akkoord over transportkabel offshore windparken Borssele door Westerschelde

Vlaanderen en Nederland zijn het eens geworden over een veilige inbedding van een onderzeese stroomkabel door de Westerschelde. De kabel moet vanaf 2019 en 2020 windparken voor de kust bij Borssele aansluiten op het net aan land. Het Havenbedrijf Antwerpen zal op basis hiervan haar beroep bij de Raad van State intrekken. Daarmee zijn de vergunningen voor het Net op zee Borssele onherroepelijk en zal de realisatie van het project starten.

De Vlaamse en Nederlandse overheden, Havenbedrijf Antwerpen en TenneT hebben de afgelopen periode intensief overleg gehad, waarbij voornamelijk gekeken is naar de ligging van de kabel in de Westerschelde.

Gemeenschappelijk aandachtspunt was, hoe de kabel zo in de bodem gelegd kan worden dat deze niet door bijvoorbeeld ankers van schepen beschadigd kan worden en toekomstige ontwikkelingen niet hindert. Op basis van de kennis van betrokken partijen is een optimale oplossing gevonden, waarbij de kabel voldoende diep in de bodem wordt gelegd en er regelmatig controle zal zijn op die diepte in verband met bodembeweging.

Hiermee is de zorg van het havenbedrijf voor blijvend goede toegankelijkheid van de haven weggenomen en is er voor de haven geen reden meer het juridische bezwaar bij de Raad van State voort te zetten.

TenneT CEO Mel Kroon: "Intensief en constructief overleg heeft geleid tot het wegnemen van de ongerustheid van de Haven van Antwerpen met betrekking tot de scheepvaart naar de haven. Omdat de zorg voor mogelijke beschadiging door scheepsankers ook onze zorg is, is het mogelijk gebleken om tot een voor alle betrokken partijen optimale manier van aanleg van de kabel te komen. Hiermee kan TenneT verder met de bouw van de netaansluitingen voor de windparken op zee bij Borssele, die wereldwijd veel aandacht genieten."

Met het onherroepelijk worden van de vergunningen zal gestart worden met de realisatie van het net op zee. TenneT heeft HSM Offshore uit Schiedam gecontracteerd voor de bouw van de offshore transformatorstations (platforms). Het gaat om het platform voor het windgebied Borssele Alpha. HSM is ook de beoogde partij voor het eerstvolgende offshore project van TenneT, Borssele Bèta.
De productie en aanleg van de land- en offshore kabels voor Borssele Alpha en optioneel voor Borssele Beta wordt uitgevoerd door een consortium van NKT cables GmbH & Co. KG en VBMS B.V. (Boskalis).

Borssele Alpha, met een aansluitcapaciteit van 700 MW (megawatt) voor windparken op zee, moet gereed zijn in 2019, Borssele Beta in 2020. TenneT, dat verantwoordelijk is voor het net op zee in Nederland, ontwikkelt als bijdrage aan het Energieakkoord tot en met 2023 minstens 3.500 MW aan offshore aansluitingen in een gestandaardiseerd concept van 700 MW per aansluiting.

De tracélengte van het landstation (Borssele) naar het Borssele Alpha transformatorstation op zee (het 'platform') is ongeveer 61 kilometer. De verbinding bestaat uit twee 220 kV (220.000 Volt) zeekabels met elk een capaciteit van 350 MW. Uniek hierbij is dat voor de kabels gebruik wordt gemaakt van de zogenoemde dynamische capaciteit, waarbij een enkele kabel tijdelijk tot 380 MW belast kan worden.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.