Ads Top

Hoeveelheid getransporteerd gas gestegen naar 1.236 TWh

De omzet van Gasunie daalde in 2016 naar1.548 miljoen eduro (2015: € 1.631 miljoen), met name door efficiencykortingen die door de toezichthouders in Nederland en Duitsland zijn opgelegd en lagere capaciteitsverkopen. De nettowinst bedraagt in 2016 183 miljoen, een afname van 370 miljoen ten opzichte van 2015.

De belangrijkste reden voor deze daling is een bijzondere waardevermindering van 450 miljoen op het GTS netwerk  als gevolg van het methodebesluit GTS. Dit besluit van de toezichthouder ACM leidt tot lagere tarieven en inkomsten voor GTS voor de periode 2017- 2021.

De genormaliseerde winst, exclusief de bijzondere waardevermindering, is gedaald met 32 miljoen tot 521 miljoen, met name door de lagere omzet.

Gasunie stelt voor om over 2016 110 miljoen euro dividend uit te keren aan haar aandeelhouder, de Nederlandse Staat.


Han Fennema, CEO van Gasunie: 'We hebben in 2016 meer gas getransporteerd dan het jaar ervoor. Ook de hoeveelheid aardgas die we geconverteerd hebben, is gestegen. Dit geeft aan dat onze gasinfrastructuur volop benut wordt in Nederland en Duitsland; landen die midden in de energietransitie zitten. In Nederland willen we dat onze energievoorziening in 2050 CO2-neutraal is. Gasunie ondersteunt deze ambitie, die om ingrijpende maatregelen vraagt. Gas kan nog lange tijd bijdragen aan de energietransitie door brandstoffen die meer CO2 uitstoten te vervangen door aardgas. Denk bijvoorbeeld aan centrales, maar ook aan scheepvaart en zwaar wegtransport.'

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.