Ads Top

Ruim 2,5 miljoen euro voor ZAP-innovatiecluster Hanzehogeschool

Het Zernike Advanced Processing-innovatiecluster (ZAP) in Groningen heeft ruim 2,5 miljoen euro subsidie gekregen van het Samenwerkingsverband Noord Nederland (SNN). Deze nieuwe opleiding gaat zich bezighouden met praktijkgericht onderzoek rondom de 'biobased economy', een economie die draait op energie uit biomassa. Zo kan het bedrijfsleven voor het testen van nieuwe producten tegen een vergoeding gebruik maken van de ruimte, de apparatuur en de expertise van studenten en docenten. Dit is uniek in Noord-Nederland.

De Hanzehogeschool Groningen is in 2015 begonnen met de onderwijs- en scholingsfaciliteit. Samen met het Noorderpoort verzorgt zij daar praktijkonderwijs. Het nieuwe ZAP-innovatiecluster zorgt voor meer en beter opgeleide jonge werknemers op het gebied van biobased economy. Hierbij gaat het om een economie gebaseerd op energie opgewekt uit gewassen en reststromen uit de landbouw- en voedingsmiddelenindustrie. Verder is het ZAP-innovatiecluster gericht op bij- en herscholingsmogelijkheden voor Bio- en Smart Processing-technologie en het ondersteunen van onderzoek voor het midden- en kleinbedrijf (mkb) en startups.

Het ZAP-innovatiecluster werkt nauw samen met het Noorderpoort, de Rijksuniversiteit Groningen en het bedrijfsleven. Zo zijn er bedrijven uit verschillende sectoren geïnteresseerd zoals onder andere Avebe, SuikerUnie, Akzo Nobel, Imenz, Feyecon, Syncom, Telson, Ten Kate Vetten, Exter Aroma en Koopmans meel. Het ZAP-innovatiecluster wordt gerealiseerd op het EnTranCe-terrein van de Hanzehogeschool Groningen.

De subsidie van ruim 2,5 miljoen euro aan het ZAP-innovatiecluster, op een totale investering van 5,1 miljoen euro, komt uit het Ruimtelijk Economisch Programma (REP), onderdeel van het programma Groningen@Work, het provinciale programma Economie en Arbeidsmarkt 2016–2019. Het Samenwerkingsverband Noord Nederland (SNN) voert het Ruimtelijk Economisch Programma (REP) namens de drie noordelijke provincies uit. Het REP wordt mogelijk gemaakt door de compensatiegelden voor het niet-doorgaan van de Zuiderzeelijn.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.