Ads Top

Deelname provincie in Windpark Fryslân stap dichterbij

Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân en de initiatiefnemers van Windpark Fryslân zijn het in principe eens geworden over financiële deelname van de provincie in het windpark. Het is in Nederland de eerste keer dat een provincie direct gaat deelnemen in de ontwikkeling van een windpark.

De afspraken hierover zijn vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst, die nu aan Provinciale Staten wordt voorgelegd. Op 19 april zullen Provinciale Staten zich uitspreken over de samenwerkingsovereenkomst. Als ook zij akkoord gaan, vindt de officiële ondertekening van de overeenkomst uiterlijk plaats op 15 mei 2017.

De daadwerkelijke investering gebeurt op het moment dat met de bouw kan worden begonnen en de hele financiering van het project rond is, naar verwachting in de tweede helft van 2018.

Windpark Fryslân en de provincie ondertekenden op 7 november 2016 al een intentieverklaring, die eind november groen licht kreeg van Provinciale Staten.

De afgelopen maanden is onderzocht hoe de financiële deelneming van maximaal 127 miljoen euro precies vorm gegeven kan worden. Daarbij zijn ook externe deskundigen betrokken. De provincie kiest nadrukkelijk voor een minderheidsbelang in het windpark, maar wel met een bepaalde mate van zeggenschap om de publieke belangen te kunnen borgen.

Met zijn deelname in het Windpark Fryslân wil de provincie invulling geven aan zijn ambitie voor duurzame dorpen in de hele provincie. De provincie zal het rendement van zijn deelname in het windpark inzetten voor duurzaamheidsmaatregelen in de provincie. Ook zal de provincie initiatieven langs de IJsselmeerkust steunen. Het gaat dan met name om activiteiten op het gebied van toerisme en projecten die de lokale werkgelegenheid bevorderen.

Na realisatie van het windpark zullen de inwoners van de provincie en met name die van de kustgemeenten langs meerdere wegen meeprofiteren van het windpark. Zo komt er een Omgevingsfonds en zullen individuele burgers na realisatie van het windpark in 2021 in de gelegenheid worden gesteld om financieel deel te nemen in het windpark.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.