Ads Top

Uniek Zeeuws project: besparing van energiekosten door delen van restwarmte

De Provincie Zeeland verleent een subsidie van zo'n 800.000 euro aan de bedrijven Wiskerke Onions en Lamb Weston / Meijer in Kruiningen voor het realiseren van een restwarmtekoppeling. De Provincie betaalt de subsidie uit een eerder gesloten Green Deal met de Rijksoverheid om de transitie naar een duurzame economie te versnellen. Uit deze Green Deal is eerder ook subsidie voor het project Sloewarmte in Vlissingen-Oost en het project Stoomrecompressie van Dow Benelux verleend.

Gedeputeerde Ben de Reu (Energie):  'We zijn heel erg blij met dit prachtige initiatief en deze samenwerking in Zeeland. Het is een grote stap in het toekomstbestendig maken van de Zeeuwse economie. Momenteel onderzoeken we of we in de toekomst meer van dit soort projecten kunnen gaan financieren uit een nog op te richten industrieel infrastructuurfonds'.

Het is wereldwijd uniek om restwarmte van een fritesproducent te benutten voor het drogen van uien bij een naastgelegen uienverwerkend bedrijf en dat 2 internationale agro-food bedrijven zo succesvol samenwerken op het gebied van duurzaamheid. Wiskerke Onions neemt het leeuwendeel van de investering van 1,6 miljoen euro in de restwarmtekoppeling voor haar rekening en heeft voor bijna 800.000 euro subsidie aangevraagd. Lamb Weston / Meijer stelt haar restwarmte gratis ter beschikking en ontvangt zo'n 13.000 euro  subsidie van de Provincie voor personeels- en ontwerpkosten. Met de subsidies uit de Green Deal wordt de businesscase economisch rendabel, zonder subsidie zou de restwarmtekoppeling niet worden gerealiseerd en de daarmee samenhangende  energiebesparing niet worden bereikt.

Het delen van restwarmte onder de internationale bedrijven op het industrieterrein de Nishoek in Kruiningen bespaart in potentie 500.000 m3 aardgas per jaar en vermindert in potentie 875 ton CO2-uitstoot per jaar. Het project biedt perspectief voor verdere uitbreiding naar andere bedrijven. De restwarmte is afkomstig van het bakproces in de fritesfabriek en heeft een lage temperatuur. Lamb Weston / Meijer kan de restwarmte zelf niet gebruiken, maar Wiskerke Onions kan er uien mee drogen op een temperatuur van 25-30 graden Celsius.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.