Ads Top

Ontwerp-vergunningen voor windparken Spuisluis en Ferrum vastgesteld

Gedeputeerde Staten van Noord Holland hebben de ontwerp-vergunningen en de ontwerp-verklaringen van geen bedenkingen (VVGB) vastgesteld voor de windparken Ferrum en Spuisluis in Velsen. De stukken liggen van 23 maart t/m 4 mei 2017 ter inzage.

Beide windparken vallen onder de 6 herstructureringsprojecten voor Wind op land waarvan de provincie heeft besloten dat zij door kunnen naar de vergunningprocedure. De windparken dragen bij aan de provinciale taakstelling voor Wind op land. In 2020 moet in Noord-Holland 685,5 mw opgesteld vermogen van windenergie op land worden gerealiseerd.

Het gaat om de bouw en exploitatie van drie windturbines, 3 kraanopstelplaatsen en 1 inkoopstation gelegen aan de Reyndersweg op het terrein van Tata Steel. Het type windturbine is nog niet bekend. Wel is duidelijk dat het gaat om windmolens met een maximale tiphoogte van 125 m, een maximale ashoogte van 80 m en een maximale rotordiameter van 90 m. 

Het project bestaat uit de bouw van 6 windturbines met kraanopstelplaatsen, bijbehorende bouwwerken en aanpassingen aan de wegen. Het project is gelegen op de landtong bij de Spuisluis en op de landtong ‘Velserkom’, parallel aan het Noordzeekanaal en gedeeltelijk aan de Noordersluisweg in de gemeente Velsen. De te bouwen windturbines hebben een ashoogte tussen de 117 en 120 meter en een rotordiameter tussen 114 en 117 meter.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.