Ads Top

Energiebesparing in de industrie

Op woensdag 12 april (16.30 – 20.00 uur) organiseert de provincie Noord-Holland een bijeenkomst over energiebesparing bij bedrijven. Vertegenwoordigers van bedrijven die onder provinciaal gezag vallen zijn van harte welkom. Gedeputeerden Jack van der Hoek en Adnan Tekin en leden van Provinciale Staten gaan graag in gesprek over de kansen en belemmeringen die er zijn als het gaat om energiebesparing.

ECN heeft een nulmeting gemaakt voor het energieverbruik van bedrijven waarvoor de provincie Noord-Holland bevoegd gezag is. Veel bedrijven hebben de afgelopen jaren al flinke stappen gezet, maar de meting laat ook zien hoeveel besparingspotentieel nog onbenut is. Daarnaast heeft het Rijk aangekondigd om voor de energie-intensieve industrie een verplichting te gaan invoeren onder de Wet milieubeheer om de afgesproken doelstellingen te behalen.

Tijdens de bijeenkomst geeft het ministerie van Economische Zaken een toelichting op het energie-akkoord en meer informatie over bovengenoemde verplichting. ECN presenteert de uitkomsten van de nulmeting energiebesparing. Er is vooral gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan. Welke kansen zijn er en wat zijn de uitdagingen/belemmeringen in de praktijk? Wat kan de provincie doen om bedrijven te ondersteunen bij energiebesparing? De opbrengsten van de bijeenkomst gebruikt de provincie ook om haar rol op dit dossier verder aan te scherpen.

Heeft u belangstelling om deel te nemen aan deze bijeenkomst? Meld u dan voor 31 maart aan bij Els Teske, teskee@noord-holland.nl. Na aanmelding ontvangt u meer informatie over het programma.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.