Ads Top

GasTerra ziet in 2016 opnieuw verkoopvolume en omzet dalen

Gashandelsonderneming GasTerra publiceert zijn resultaten over 2016. Evenals in 2015 zijn zowel de hoeveelheid verkocht gas als de inkomsten gedaald. Het verkoopvolume in 2016 was 63,9 miljard kubieke meter (2015: 70,3); de omzet kwam uit op 9,9 miljard euro (2015: 14,7). Deze daling is vooral het gevolg van de lagere gasprijzen en in mindere mate van de gedaalde productie uit Nederlandse gasvelden, zowel uit  het Groningenveld als de kleine velden.

Het jaarverslag staat in het teken van de energietransitie. Om klimaatverandering tegen te gaan dienen we zo snel mogelijk op een volledig duurzame energievoorziening over te gaan. In Nederland spelen daarnaast de aardbevingen in Groningen, die ontstaan als gevolg van de gaswinning, een essentiële rol in het energiedebat. Interim-CEO Robert van Rede zegt hierover in zijn voorwoord bij het jaarverslag: ‘De aardbevingen in Groningen vroegen en vragen nog steeds nadrukkelijk om aandacht. Daar hebben de getroffen Groningers recht op. Een veilige gaswinning en herstel van de aangerichte schade moeten daarom topprioriteit blijven. Tegelijkertijd dient de leveringszekerheid van de miljoenen huishoudens die afhankelijk zijn van het Groningengas ook te worden gewaarborgd.’

Hoewel de uitdagingen groot zijn, heeft gas alles in zich om deel van de oplossing te zijn en te blijven. Het jaarverslag gaat hier uitvoerig op in. De gassector heeft onder de vlag van haar brancheorganisatie KVGN het concept Gas-op-Maat ontwikkeld. Dit houdt in dat we gas alleen daar inzetten waar duurzamere alternatieven nog niet beschikbaar zijn. Een belangrijk uitvloeisel van de gas-op-maat-benadering is, dat GasTerra zich extra inzet om de productie van en handel in groen gas te bevorderen en meewerkt aan energietransitieprojecten.

Gas voorziet zowel in Europa als Nederland nog steeds in een aanzienlijk deel van de energiebehoefte. Dat zal naar verwachting ook  geruime tijd zo blijven. Tijdens het transitieproces moet het systeem blijven functioneren.  GasTerra’s doelstellingen en activiteiten zijn daarom ongewijzigd: zoveel mogelijk economische waarde toevoegen aan het aan de onderneming aangeboden gas en binnen dit kader voldoen aan de wensen van zijn klanten. Ook in 2016 is GasTerra daarin geslaagd. Het totaal ingekochte en vervolgens verkochte volume van 63,9 miljard kubieke meter was afkomstig uit het Groningenveld, kleine velden, virtuele handelsplaatsen en gasleveranciers uit Rusland, Noorwegen, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. GasTerra en NAM werken nauw samen om de volumes uit het Groningenveld zo vlak mogelijk over het jaar te verdelen.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.