Ads Top

Afvalwaterzuivering De Groote Lucht in Vlaardingen gaat circa 1 miljoen kuub groen gas per jaar produceren

Afvalwaterzuivering De Groote Lucht in Vlaardingen gaat vanaf volgend jaar circa 1 miljoen kuub groen gas per jaar produceren en leveren aan het aardgasnet. De immense slibvergistingstank op De Groote Lucht is de kraamkamer van het gas. De tank is nu leeg voor onderhoud. Nieuwsgierigen namen er een kijkje.

Een nattige vloer, een lichte rioollucht en een achttien meter hoog betonnen plafond met enkele gaten. In deze tank werd tot voor kort het slib uit de afvalwaterzuivering vergist, waarbij biogas vrijkomt. De tank is nu leeg voor groot onderhoud. Met een stikstofinjectie zijn alle kwalijke gassen verwijderd, de tank is schoongespoeld en nauwkeurig geïnspecteerd door een drone. Een lekkende overstortbuis wordt nog vervangen, evenals enkele ‘gaslansen’, die de werveling van biogasbubbels in gang zetten.

Er komt een speciale installatie om het biogas op te werken tot ‘Slochteren-kwaliteit’. Met behulp van membraantechnologie wordt het methaangehalte, het hoofdbestanddeel van biogas, verhoogd van 60 naar 80 procent. “Door het leveren van groen gas worden huishoudens en bedrijven minder afhankelijk van fossiele brandstoffen en stoten we minder CO2 uit. Bovendien heeft groen gas economische waarde”, zegt hoogheemraad Han van Olphen bij zijn bezoek aan de slibvergistingstank. “Vervoersbedrijven kunnen met de aanschaf van duurzaamheidscertificaten dit gas meetellen in hun bijmengverplichting voor biotransportbrandstoffen.”

Voorheen werd het biogas van De Groote Lucht in gasmotoren omgezet in elektriciteit en warmte, die weer benut werden op de zuivering. Een deel van de warmte die vrijkwam, bleef echter onbenut. Toen de gasmotoren aan vervanging toe waren, werden nieuwe, duurzamere business cases onderzocht. De elektriciteit die niet meer in de gasmotoren wordt opgewekt, gaat De Groote Lucht als groene stroom inkopen.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.