Ads Top

Provincie Gelderland wil verplichte inpassingsplannen voor windmolens voorkomen

De provincie wil in 2050 energieneutraal zijn. Hiervoor zijn maatregelen nodig, zoals het plaatsen van zonnepanelen en windmolens. 'We vinden het belangrijk dat hiervoor draagvlak is, want die maatregelen hebben gevolgen voor de omgeving. Als een gemeente niet wil meewerken aan het plaatsen van windmolens, zijn we verplicht mee te werken aan het opstellen van een inpassingsplan voor windmolens,' aldus de provincie. 

Draagvlak neemt toe als inwoners, bedrijven, organisaties en overheden samen op basis van energieverbruik in beeld brengen welke maatregelen nodig zijn om energie te besparen en duurzame energie op te wekken. Door deze maatregelen te koppelen aan de ruimtelijke gevolgen en mogelijkheden, ontstaat zo in samenwerking een uitvoeringsprogramma met concrete maatregelen. De provincie Gelderland werkt daarvoor in het Gelders Energie Akkoord (GEA) aan afspraken met gemeenten over regionale routekaarten en lokale energievisies.

In Gelderland hebben ruim 160 partijen de handen ineengeslagen in het GEA om in 2050 energie te besparen en net zoveel duurzame energie op te wekken als er nodig is. Ook op landelijk niveau werken provincies met gemeenten en waterschappen samen aan een nationale aanpak. In ruil daarvoor vragen provincies aan het rijk om belemmerende wetgeving te schrappen. Een van deze belemmeringen is de verplichting om als provincie mee te werken aan het opstellen van inpassingsplannen voor windmolens.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.