Ads Top

Energieleverancier Oxxio beboet voor onjuiste registratie klantgegevens

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft energieleverancier Oxxio een boete opgelegd van een miljoen euro voor de onjuiste registratie van klantgegevens in het centrale register van de energiebedrijven.

De betrouwbaarheid van data in dit register is essentieel voor een goede werking van de energiemarkt. Als de gegevens niet kloppen worden consumenten verkeerd ingelicht over hun keuzemogelijkheden en kunnen leveranciers niet eerlijk met elkaar concurreren. Oxxio had bij contracten voor onbepaalde tijd ten onrechte een einddatum laten registreren. Hierdoor leek het bij het raadplegen van het register dat de klant een contract voor bepaalde tijd had, waardoor de consument moest wachten met overstappen dan wel een vergoeding moest betalen.

In dit klantregister – het contracteindegegevensregister (CER) – houden alle energieleveranciers die leveren aan consumenten per aansluiting bij wanneer het contract afloopt. Als een consument wil overstappen naar een andere leverancier raadpleegt deze leverancier het register met toestemming van de consument. Zo zorgen zij ervoor dat opeenvolgende contracten op elkaar aansluiten en dat consumenten niet onverwachts een opzegvergoeding hoeven te betalen. De energieleveranciers zijn verantwoordelijk voor het bijhouden van de gegevens van hun klanten. Gezien het belang van het register voor het overstapproces moeten zij de gegevens die zij invoeren goed controleren.

Door meldingen van andere leveranciers over onjuiste klantgegevens bij Oxxio is de ACM deze zaak op het spoor gekomen. In het onderzoek van de ACM bleek dat de fout was ontstaan toen Oxxio zijn klantgegevens in een ander systeem had gezet nadat het bedrijf was overgenomen. Door onvoldoende interne controles was deze fout bij Oxxio niet eerder aan het licht gekomen. Ook nadat externen Oxxio op deze fout hadden gewezen, heeft dit niet tot de noodzakelijke herstelmaatregelen geleid. Pas na onderzoek van de ACM ter plaatse heeft Oxxio maatregelen getroffen om de fouten te herstellen.

De ACM ziet deze overtreding als ernstig, omdat zowel andere energieleveranciers als consumenten erop moeten kunnen vertrouwen dat het register juist, volledig en bijgewerkt is. De ACM heeft vastgesteld dat de overtreding Oxxio volledig te verwijten valt. Toen de fout was ontdekt, heeft Oxxio het bovendien niet met de vereiste spoed opgelost. De overtreding brengt schade toe aan het vertrouwen in de werking van de energiemarkt bij consumenten en andere leveranciers.
         
       
   

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.