Ads Top

TenneT investeert volop in elektriciteitsnetten

TenneT heeft in het eerste halfjaar van 2015 verdere vooruitgang geboekt bij het waarborgen van de leveringszekerheid van elektriciteit en de integratie van de Europese elektriciteitsmarkten. Dat zegt het bedrijf bij de presentatie van de halfjaarcijfers.

Op 27 maart 2015 is er in Nederland voor het eerst in 18 jaar een grote stroomstoring geweest waarbij ongeveer een miljoen huishoudens een aantal uren zonder stroom zaten. Inclusief deze onderbreking heeft TenneT de beschikbaarheid van haar hoogspanningsnet in de eerste helft van 2015 op het niveau van 99,9976 procent weten te houden.

In de eerste helft van 2015 bleef TenneT volop investeren in de versterking van de hoogspanningsinfrastructuur in Nederland en Duitsland, zowel om de hoge beschikbaarheid van haar elektriciteitsnetten te blijven waarborgen als om het snel toenemende aanbod van energie uit hernieuwbare bronnen in te passen. De investeringen in materiële vaste activa zijn met 70 procent gestegen van EUR 703 miljoen in de eerste helft van 2014 tot EUR 1.196 miljoen in de eerste helft van dit jaar.

De omzet en het bedrijfsresultaat (EBIT) zijn hierdoor aanzienlijk toegenomen. De onderliggende omzet is met 22 procent gestegen van 1.146 miljoen euro in 2014 naar 1.395 miljoen in de eerste zes maanden van dit jaar. Het onderliggende bedrijfsresultaat is in dezelfde periode gegroeid van 368 miljoen naar 490 miljoen. Het bedrijfsresultaat werd ook positief beïnvloed door de goede resultaten (20 miljoen) van de BritNed-interconnector tussen Nederland en Groot-Brittannië, waarin TenneT een aandeel van 50 procent heeft, en door een eenmalige boekwinst van EUR 12 miljoen in verband met de fusie van APX (waarin TenneT een meerderheidsaandeel bezat) met de Noordwest-Europese elektriciteitsbeurs (EPEX Spot).

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.