Ads Top

Haarlem presenteert Duurzaamheidsprogramma

In 2019 is het aantal zonnepanelen in Haarlem meer dan verdubbeld naar 50.000. Bewoners scheiden minimaal 45% van het huishoudelijk afval. De gemeente heeft het eigen vastgoed twee labelsprongen energiezuiniger gemaakt en draagt met zonnepanelen op daken van sporthallen en scholen bij aan duurzame energievoorziening in wijken.

Dit staat in het Duurzaamheidsprogramma 2015-2019. In dit programma staan de prioriteiten en doelen om Haarlem tot een duurzame stad te ontwikkelen. Belangrijk uitgangspunt blijft dat duurzame ontwikkeling alleen mogelijk is als dit samen met de stad gebeurt.

Sinds 2007 werken gemeente, inwoners, woningcorporaties, bedrijven, en allerlei maatschappelijke organisaties al samen aan het streven om in 2030 een klimaat neutrale stad te zijn. Daarin leidt het energieverbruik niet tot uitstoot van CO2. Wethouder Duurzaamheid Cora-Yfke Sikkema: ‘Met al die gezamenlijke inspanningen hebben we al voor elkaar gekregen dat de laatste jaren de uitstoot van CO2 in Haarlem is afgenomen. Ik wil blijven investeren in een groene en schone stad. Daarmee blijven voor Haarlemmers de energiekosten beheersbaar, gaat het wooncomfort omhoog en stijgt ook nog de werkgelegenheid.’

Het zoveel mogelijk iedereen betrekken bij verduurzaming blijft het kenmerk van de Haarlemse aanpak. De gemeente stimuleert en ondersteunt initiatieven in de stad en bevordert de onderlinge samenwerking. Deze aanpak is onder meer te zien bij de duurzame renovatie van huur- en koopwoningen. In isolatieprojecten van wooncorporaties bijvoorbeeld doen vaak ook particuliere huiseigenaren mee om zo hun energiekosten te verminderen.

Een belangrijke prioriteit is het bevorderen van duurzame energie. Dit is naast energiebesparing noodzakelijk om klimaatneutraal te kunnen worden. Ook hier stimuleert de gemeente initiatieven in de stad waarbij mensen gezamenlijk duurzame energie opwekken en benutten uit aardwarmte, restwarmte (via Warmte Koude Opslag WKO), biomassa, windenergie of zonnepanelen.

De commissie Beheer bespreekt het Duurzaamheidsprogramma 2015-2019 in de vergadering van 27 augustus 2015, de raad op 10 september (data onder voorbehoud).

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.