Ads Top

Onderhoudscontract voor schakelstation van Duits windpark-op-zee naar Nederlands bedrijf

RWE heeft het Nederlandse bedrijf Fabricom Offshore Services BV opdracht verleend voor het onderhoud van het schakelstation van het windpark-op-zee Nordsee Ost. Onder het contract vallen de inspectie en het structurele en mechanische onderhoud van de hulpsystemen en het onderhoud van de staalconstructie. De onderhoudswerkzaamheden starten vanaf augustus 2015 en de looptijd van het contract is 5 jaar.

"Het transformatorstation is het zenuwcentrum van het windpark en dus een essentieel onderdeel. De krachten waarmee de componenten op zee te maken krijgen, zijn aanzienlijk sterker dan aan land. Door wind, golven en zout water is meer onderhoud vereist dan normaal nodig", aldus Florian Würtz, hoofd Operationeel Management Centraal-Europa bij RWE. Wij zijn blij met Fabricom als competente partner. We werken al sinds afgelopen jaar succesvol samen bij het onderhoud van de funderingen."

Volgens de planning voert het Nederlandse bedrijf het onderhoud jaarlijks gedurende een aantal weken uit. Met de onderhoudswerkzaamheden wordt dit jaar ruim voor aanvang van de winter begonnen zodat het werk zo soepel mogelijk uitgevoerd kan worden. Want de perioden waarin enig onderhoud mogelijk is, worden krapper naarmate het winterseizoen nadert. De ervaring heeft bijvoorbeeld geleerd dat de toegankelijkheid van het schakelstation vanuit statistisch oogpunt al vanaf oktober aanzienlijk beperkter is (slechts 40%). In de zomermaanden bedraagt het toegankelijkheidspercentage doorgaans 70%. Het is de bedoeling om het onderhoud voortaan tijdens de zomermaanden uit te voeren. Voor onderhoudsopdrachten worden per keer al met al tien medewerkers ingezet.

Onder de gesloten overeenkomst valt het onderhoud van de noodstroom-dieselsystemen, het brandbestrijdingssysteem, de kranen, het bunkeringssysteem, de staalcontructie en overige kleine hulpsystemen. Voor het onderhoud van de primaire systemen voor het energietransport is voornamelijk het eigen personeel van RWE verantwoordelijk.

In het schakelstation wordt de door de 48 windturbines opgewekte energie van een middenspanning van 33 kV getransformeerd naar een transportspanning van 155 kV. Vervolgens wordt de elektriciteit via twee onderzeese hoogspanningskabels getransporteerd naar het omvormingsplatform HelWin alpha van de transportnetbeheerder.

Hier wordt de wisselspanning omgezet in 250 kV gelijkspanning en naar het onshore netwerk-toegangspunt in Büttel getransporteerd. Vanaf hier wordt de op zee opgewekte elektriciteit aan de eindverbruikers verdeeld. Met een geïnstalleerd vermogen van 295 megawatt voorziet het windpark-op-zee Nordsee Ost jaarlijks zo'n 320.00 huishoudens van milieuvriendelijke elektriciteit. 

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.