Ads Top

ECN gastredacteur special energie en klimaat van TPEdigitaal

Paul Koutstaal van ECN Beleidsstudies is samen met Pieter Boot van PBL gastredacteur van een themanummer over energie en klimaat van het economische vaktijdschrift TPEdigitaal. Het speciale nummer van TPEdigitaal, dat uitkomt in juli, gaat in op de vraag hoe we een duurzame energievoorziening tot stand kunnen brengen en met welke randvoorwaarden rekening gehouden moet worden.

Er vinden namelijk de nodige veranderingen plaats in de energiewereld, veranderingen die in toenemende mate hun weerslag zullen hebben op onze energiehuishouding. Energie uit hernieuwbare bronnen zoals biomassa, zon en wind wordt steeds belangrijker in de energievoorziening in veel landen. Dit heeft grote gevolgen, niet alleen voor de energiemarkten zelf maar ook voor de rest van de economie.

In 11 bijdragen worden de veranderingen in de energievoorziening uiteengezet en wat dit betekent voor beleid en economie.

Auteurs van ECN gaan in op de gevolgen voor de elektriciteitsmarkt van meer wind- en zonne-energie (Paul Koutstaal en Jos Sijm) en op de rol van gas in de Nederlandse energiehuishouding (Jeroen de Joode).

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.