Ads Top

Netbeheerder RENDO blikt terug op jaarcijfers

Afgelopen week zijn de jaarcijfers 2014 door de Aandeelhouders van netbeheerder RENDO besproken. Het resultaat ligt in de lijn van de begroting en komt uit op 10,4 miljoen euro positief. Over 2014 wordt een dividend uitgekeerd van 7,5 miljoen. Het restant resultaat wordt toegevoegd aan de reserves. RENDO heeft negen aandeelhoudende gemeenten in Drenthe en Overijssel.

RENDO had een positief resultaat begroot over 2014 van 10.9 miljoen. Het verschil heeft te maken met het saldo van bijzondere baten en lasten. In 2012 is een omvangrijke fraude bij RENDO aan het licht gekomen. De totale schade voor het Netwerkbedrijf bedraagt circa 38 miljoen. In 2014 moest verder afgeboekt worden op een centrale in Steenwijk en op enkele projecten buiten het werkgebied.

Eind 2014 kreeg RENDO een boete van Autoriteit Consument & Markt (ACM) in verband met het niet voldoen aan wet- en regelgeving in het verleden. Ook deze boete (1,6 miljoen) is ten laste gebracht van het resultaat in 2014. RENDO maakt overigens bezwaar tegen de hoogte van de boete. Deze procedure loopt nog.

De omvangrijke schade door de fraude heeft ertoe geleid dat RENDO nog beperkte buffers heeft ten opzichte van de gestelde ratio’s en voorschriften van ACM. RENDO is inmiddels weer volop bezig met de toekomst en het inspelen op de energietransitie en op de wet STROOM. Beoordeeld wordt of projecten buiten het werkgebied in Overijssel en Drenthe nog van toegevoegde waarde zijn. Hiernaast wil RENDO, in overleg met haar aandeelhoudende gemeenten, beoordelen hoe zo goed mogelijk kan worden ingespeeld op lokale en regionale initiatieven op het gebied van de toekomstige energievoorziening. In het najaar presenteert RENDO haar plannen voor de komende jaren.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.