Ads Top

Participatie bij energieprojecten: snellere door betere besluitvorming

Op 30 juni is het startschot gegeven voor pilots voor snellere en betere besluitvorming over energieprojecten in het kader van de Omgevingswet. Directeur-Generaal Energie, Telecom en Mededinging Mark Dierikx (Ministerie EZ) gaf in het bijzijn van bedrijven uit de energiesector het belang van deze pilots aan: “Door in een vroeg stadium met de omgeving om de tafel te gaan zitten, kan tijdig in kaart worden gebracht welke belangen er spelen. Nog voordat de contouren van een project en een planning definitief vastliggen. Dat geeft meer ruimte om oplossingen te vinden waar iedereen zich in kan vinden. Nu al ervaring op doen met de nieuwe Omgevingswet leidt nu tot betere resultaten en in 2018 tot een soepelere implementatie.” 

Binnen de pilots wordt gebruik gemaakt van eerdere ervaringen in de sector. Ingrid Thijssen, lid van de Raad van Bestuur van Alliander overhandigde aan Mark Dierikx de publicatie “Houd het eenvoudig met de Omgevingswet: successen en lessen uit de energiesector”. De publicatie vertelt de verhalen van zes grote projecten uit de wereld van de energiebedrijven, waarbij nieuwe wegen zijn gevonden om mensen, organisaties en bedrijven in de omgeving werkelijk deelgenoot te maken van het projectvraagstuk én van de oplossingen. Ingrid Thijssen: “Omgevingsmanagement is vooral een kwestie van doen. Het gaat om de intentie: de beste oplossingen komen tot stand in goed overleg met alle betrokkenen. Ook in onze sector merken we dat een open dialoog met de omgeving leidt tot sneller resultaat tegen lagere maatschappelijke kosten.  De Omgevingswet die nu in de maak is, geeft een kader voor alle partijen in ons land die opereren in het publieke domein.”

Een van de etalageprojecten werd door Mark Dierikx beloond met een nominatie voor de Eenvoudig Beter Trofee. Eneco loopt met het project “Leiding over Noord” vooruit op de Omgevingswet door omgevingsmanagement vanaf het allereerste begin breed toe te passen. Bianca Boverhoff, omgevingsmanager van Eneco legt uit: “alle partijen mochten al voor de vergunningaanvraag hun inbreng leveren, met als gevolg dat maar liefst 70 procent van het oorspronkelijk geplande tracé alsnog werd gewijzigd: de route van de leiding of de wijze van aanleg werd aangepast.”

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.