Ads Top

Duits LNG Platform blikt terug op eerste, succesvolle jaar

In juni 2014 werd het Duitse LNG Platform opgericht in Hamburg, met destijds 22 leden en partners. Nu, één jaar later is het initiatief van diverse havens, verenigingen en de industrie uitgegroeid tot een platform van formaat met 61 leden. Tijdens een persconferentie in Berlijn is teruggeblikt op het eerste, succesvolle jaar.

Voor overheden en de politiek is het platform inmiddels hèt centrale aanspreekpunt voor alle zaken rondom de introductie van LNG als brandstof voor de scheepvaart. De maritieme coördinator van de overheid, Uwe Beck Meyer benadrukte dat het initiatief een goed voorbeeld is van samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven. "We zijn erin geslaagd om in korte tijd voor dit zeer complexe onderwerp, deze brede alliantie van verschillende partijen te organiseren."

Voor het ministerie van Verkeer en Digitale Infrastructuur vormt het platform inmiddels een betrouwbare sparringspartner. Sinds januari 2015 werken de twee partijen samen en het ministerie roemt de prompte informatie en ondersteuning die het ontvangt zoals bij de voorbereiding van de nationale LNG-richtlijn naar aanleiding van de EU-richtlijn Clean Power for Transport.

Duitsland boekt vorderingen op het gebied van LNG wet- en regelgeving. Op de politieke agenda heeft het onderwerp prioriteit en de politieke bereidheid is groot om samen met de maritieme branche de nodige stappen te zetten naar een schonere scheepvaart en een betere luchtkwaliteit in de havensteden en het kustgebied.
Internationale samenwerking, zoals met het Nederlandse LNG Platform, is cruciaal. Patrick Cnubben, bestuurslid van het Nationaal Platform LNG: "Samenwerking tussen de nationale initiatieven is nodig om het onderwerp op Europees niveau adequaat aan te pakken. Uitwisseling van ervaringen en het uitspreken van gemeenschappelijke standpunten met betrekking tot de Europese dimensie van het thema is een belangrijke succesfactor. Wij zien een duidelijke synergie."

Voor de toekomst kijkt het platform naar de mogelijke uitbreiding met leden buiten de maritieme industrie - zoals de eindgebruikers. Het verwacht een toenemende vraag naar schoner transport voor consumentenproducten, een extra stimulans voor verdere investeringen in LNG als schone brandstof.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.