Ads Top

ACM: zorgen over efficiëntietoetsing transmissiesysteembeheerders

Toezichthouder ACM heeft de uitvoerbaarheid getoetst van de wijze waarop het volgens het wetsvoorstel STROOM de efficiëntie van transmissiesysteembeheerders (TenneT en GTS) moet beoordelen. STROOM is door de minister van Economische Zaken aan de Tweede Kamer gestuurd.

Om de transporttarieven voor afnemers betaalbaar te houden, beoordeelt ACM de efficiëntie van systeembeheerders. ACM verwacht dat STROOM deze beoordeling bemoeilijkt. Dit brengt het risico met zich dat ACM niet goed in staat zal zijn om de tarieven voor het systeembeheer op een efficient niveau vast te stellen. Daardoor kan de situatie ontstaan dat consumenten betalen voor inefficiënties bij systeembeheerders.

De gebruikelijke methode om de efficientie vaststellen is benchmarking; daarbij wordt door een vergelijking van kosten en prestaties met branchegenoten de kosten efficientie bepaald. ACM stelt voor om nader te kijken naar definiering van de kosten van landspecifieke kenmerken.

Ook vraagt ACM zich af hoe de bepaling over kosten van landspecifieke kenmerken zich verhoudt tot Europese regelgeving en het advies van de Raad van State.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.