Ads Top

VEH: Geen windturbines zonder draagvlak onder bevolking

Minister Kamp schoffeert de belangen van huiseigenaren als hij de bouw van nieuwe windturbines in de nabijheid van woningen doordrukt, zonder dat er voldoende tijd en gelegenheid is om draagvlak te creëren onder de lokale bevolking. In een brief aan de Gedeputeerde Staten van Groningen en Drenthe roept Vereniging Eigen Huis de provinciebesturen op om vast te houden aan de eigen College-akkoorden en de tijd te nemen voor het vinden van oplossingen die voldoende draagvlak hebben onder de inwoners.

Minister Kamp gaf vorige week aan zo snel mogelijk door te willen pakken met de bouw van windturbineparken bij Meeden en op drie plaatsen in het Drents Mondengebied, ondanks zorgen en verzet van omwonenden. Het provinciebestuur van Groningen en de betreffende Groningse gemeenten, vroegen vier maanden extra tijd om voldoende draagvlak te verkrijgen. Hun verzoek werd afgewezen. Vereniging Eigen Huis roept de twee provincies op om de rug recht te houden en vast te houden aan de college-akkoorden waarin draagvlak onder de bevolking het uitgangspunt is. De ontwikkeling van windturbines in de buurt van woningen heeft alleen dan een kans van slagen.

Inwoners van Groningse en Drentse gemeenten zijn niet zonder meer tegen de bouw van nieuwe windturbines, zo blijkt uit onderzoek van Vereniging Eigen Huis onder leden in Muntendam, Meeden, 2e Exloërmond en Gieten. Maar de weerstand is groot als de turbines dichtbij woningen komen te staan. Bewoners hebben dan gerede angst voor aantasting van het woongenot, dat woningen onverkoopbaar worden en dat zij te maken krijgen met waardeverlies,. "Het is een schande dat er zó met onze belangen wordt omgegaan. Aan de kust klaagt men dat 20 km te dicht bij is, bij ons willen ze de windmolens op 500 meter van het dorp bouwen", aldus een van de betrokkenen.

Een grote meerderheid van de huiseigenaren vindt de bouw van windturbines dicht bij hun woningen funest voor de omgeving. Zij vinden het onacceptabel dat bouwplannen voor grote windturbines buiten hen om zijn gemaakt en dat er, wederom buiten hen om, over wordt besloten.

Om de belangen van omwonenden in de buurt van bouwlocaties voor windturbines te borgen heeft Vereniging Eigen Huis zeven spelregels opgesteld. Deze regels gaan over het betrekken van bewoners bij de plan- en besluitvoering en een goede compensatieregeling als dat nodig is. Bij de provinciale verkiezingen in maart heeft de vereniging alle lijsttrekkers gevraagd of zij achter de opgestelde spelregels staan en bereid zijn om naar andere locaties uit te kijken als er voor bestaande windmolenplannen onvoldoende draagvlak bestaat. Een ruime meerderheid van de lijsttrekkers antwoordde hierop bevestigend. Vereniging Eigen Huis wil nu van de provinciale bestuurders en de betreffende gemeentebesturen weten welke actie zij gaan ondernemen om te bevorderen dat het noodzakelijke draagvlak bij de bevolking wordt gecreëerd.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.