Ads Top

Provincie tegen bouw nieuwe windturbine in Sint Maartensbrug

Provincie Noord-Holland heeft bezwaar ingediend tegen de door de gemeente Schagen afgegeven omgevingsvergunning voor het bouwen van een windturbine aan de Grote Sloot 158 in Sint Maartensbrug.

Gedeputeerde Joke Geldhof: “Het gaat hier om de bouw van een nieuwe turbine en niet om de vervanging van een bestaande turbine. Dit is dan ook de reden waarom wij tegen de ontwerp omgevingsvergunning bezwaar maken.”

Het college van Burgemeester & Wethouders (B&W) van de gemeente Schagen heeft op 4 juni 2015 een nieuwe omgevingsvergunning verleend voor de bouw van een grotere windturbine op de oorspronkelijk vergunde locatie Grote Sloot 158. De huidige windturbine staat hier 17 meter vandaan. Volgens de provincie gaat het daarom ook niet om het vervangen van een bestaande turbine op de in de nieuwe vergunning genoemde plek, maar om nieuwbouw.

Op 14 januari 2015 gaf de Raad van State de provincie Noord-Holland gelijk dat zij geweigerd heeft om een verklaring van geen bezwaar af te geven voor de plaatsing van de windturbine Grote Sloot 158 te Sint Maartensbrug op de plaats waar de huidige turbine staat. De provincie heeft daarnaast begin dit jaar beroep aangetekend tegen het besluit van B&W van de gemeente Schagen om een bouwvergunning voor de bestaande windturbine af te geven en zo de turbine te legaliseren. De rechtbank Noord-Holland heeft dit beroep gegrond verklaard en de bouwvergunning vernietigd.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.