Ads Top

Lagere stroomrekening door Europese normen

88 procent van de Nederlandse consumenten is blij met Europese wetgeving die het energieverbruik van huishoudelijke apparaten verlaagt. 76 procent van hen staat zelfs positief tegenover strengere wetgeving. Dit blijkt uit onderzoek van Panelwizard in opdracht van Natuur & Milieu. Dankzij EU energieverbruiksnormen bespaart een huishouden in 2020 al gemiddeld 350 euro op de energierekening ten opzichte van 2010. Met een nieuw beleidspakket zal de besparing nog verder oplopen. Deze energiebesparing is ook hard nodig om de Nederlandse klimaatdoelstellingen te behalen.

Aanleiding voor het onderzoek is het nieuwe beleidspakket dat de Europese Commissie voorbereidt om energieverbruik bij huishoudelijke apparaten te verlagen. Afgelopen woensdag 15 juli kwam al een  voorstel voor de vervanging van het energielabelingssysteem naar buiten. Hiermee wordt het voor de consument veel inzichtelijker hoeveel energie een elektrisch apparaat verbruikt. Het is echter nog onduidelijk of de Europese Commissie ook de normeringseisen voor het energieverbruik van apparaten (de Ecodesign richtlijn) voldoende gaat aanscherpen. Deze richtlijn bespaart de consument al 350 euro per jaar, maar hier valt nog veel meer te realiseren. De Nederlandse consument is dan ook positief over Europese wetgeving die tot verdere besparing leidt.

Uit het onderzoek blijkt dat maar liefst 93 procent van de Nederlandse consumenten het belangrijk vindt dat producenten hun apparaten zo energiezuinig mogelijk maken. Daarnaast vindt een overgrote meerderheid (87 procent) het ook belangrijk dat er duidelijke informatievoorziening beschikbaar is in (web)winkels over het energieverbruik, en geeft 41% aan dat dit verbruik één van de hoofdoverwegingen was in de keuze voor hun meest recent aangeschafte apparaat.

Nederland kan zijn voordeel doen met een Europese stimulans. De uitstoot van CO2 in Nederland moet in 2020 minstens 25 procent minder zijn dan in 1990, zo volgt uit de recente rechterlijke uitspraak in de Klimaatzaak van Urgenda. De huidige overheidsmaatregelen zijn echter nog niet toereikend om deze doelstelling te behalen. De Europese wetgeving voor zuiniger apparatuur, zowel het stellen van minimum energienormen als het voeren van duidelijke energielabels, is dan ook een van de belangrijkste maatregelen die verder bijdraagt aan de CO2-reductie in Nederland en de EU.

Van 1 januari tot 1 juli 2016 is Nederland voorzitter van de EU. Eurocommissaris Frans Timmermans heeft een duurzame, innovatieve economie tot speerpunt benoemd tijdens deze periode. "De voorstellen rondom de energielabels zijn een positieve eerste stap in die richting," aldus Geertje van Hooijdonk, hoofd Energie bij Natuur & Milieu, "we roepen Timmermans op om zich in te zetten voor verdere besparing voor de consument en zich daarom tijdens het Nederlandse voorzitterschap hard te maken voor een aanscherping en uitbreiding van de Ecodesign richtlijn."

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.