Ads Top

Groninger Forum: gemeente en NAM op hoofdlijnen akkoord

De gemeente Groningen en NAM zijn op hoofdlijnen akkoord met de aanpak van het Groninger Forum. Om het gebouw aardbevingsbestendig te maken is ervoor gekozen om de hoofddraagconstructie van het gebouw te versterken volgens de huidige voorliggende NPR-richtlijn. Gemeente en NAM gebruiken de komende weken voor een nadere uitwerking en detaillering van de afspraken, zodat uiterlijk in september een definitieve overeenkomst kan worden gesloten.

NAM en gemeente zijn akkoord over de versterking van het gebouw en de vertragingskosten. Gezien de detaillering die nog moet plaatsvinden doen NAM en gemeente in deze fase geen uitspraken over met het akkoord samenhangende bedragen. In de komende weken zullen de afrondende gesprekken plaatsvinden in samenwerking met het Ministerie van Economische Zaken. De gemeente Groningen heeft hoofdaannemer BAM ondertussen gevraagd voorbereidingen te treffen voor het aardbevings­bestendig bouwen van het Groninger Forum, dit om verdere vertraging te voorkomen. De bouw kan naar verwachting begin 2016 worden hervat.

De gemeente Groningen en NAM concluderen dat het goed mogelijk is om het Groninger Forum aardbevingsbestendig te bouwen. Als uitgangspunt voor het ontwerp en de realisatie geldt de huidige NPR. Deskundigen van constructeur ABT en aannemer BAM zijn tot de conclusie gekomen dat de versterking van de hoofddraagconstructie van het gebouw de beste oplossing is.

Het karakteristieke ontwerp van het gebouw blijft overeind. Wel zijn er beperkte aanpassingen noodzakelijk aan de ondergrondse parkeergarage en aan het gebouw zelf. De reeds gebouwde bovengrondse delen en de begane grondvloer moeten worden gesloopt en vernieuwd.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.