Ads Top

Komende vijf jaar geen winning schaliegas

Deze kabinetsperiode zal in Nederland niet geboord worden naar schaliegas. Commerciële opsporing en winning van schaliegas is de komende vijf jaar in Nederland niet aan de orde. Bestaande vergunningen voor de opsporing van schaliegas worden niet verlengd.

De ministerraad heeft hiermee ingestemd op voorstel van minister Kamp van Economische Zaken. Aan het eind van het jaar besluit het kabinet in een breder verband of het wenselijk is dat schaliegaswinning in Nederland als optie in beeld blijft.

Sinds 2013 heeft het kabinet verschillende onderzoeken laten uitvoeren naar de maatschappelijke effecten, de gevolgen voor het milieu en de mogelijke opbrengsten en kosten van schaliegaswinning in Nederland. Omdat nog geen proefboringen plaatsvonden, is nog niet duidelijk hoeveel schaliegas aanwezig is en of de winning daarvan rendabel is. Uit de onderzoeken blijkt daarnaast dat er nog onduidelijkheid is over de effecten van het boren naar schaliegas in de diepe ondergrond in Nederland.

Daarom kan ook de politieke afweging van de voor- en nadelen van schaliegas als onderdeel van de toekomstige energiemix nog niet worden gemaakt. In de praktijk betekent dit dat in de komende vijf jaar de commerciële opsporing en winning van schaliegas niet aan de orde zal zijn.


Kamp: “De vraag of het zinvol is schaliegas als optie nader te onderzoeken, kan pas eind van dit jaar worden beantwoord. Dan kom ik - mede op basis van de recente inzichten met betrekking tot duurzame energie, betere benutting van warmte en het Groningse gas - met een visie op het energiebeleid na 2020. Hierin ga ik dan in op de vraag hoe in de toekomst een verantwoorde, betrouwbare en betaalbare energielevering aan Nederlandse huishoudens en bedrijven gegarandeerd kan worden. Ook ga ik in op de vraag welke rol fossiele brandstoffen in de overgang naar een duurzame energievoorziening het beste kunnen spelen.”

Als schaliegas aan het einde van het jaar als optie in beeld blijft, zullen eventuele onderzoeksboringen naar de aanwezigheid van schaliegas in de Nederlandse bodem in opdracht van de overheid en niet van bedrijven plaatsvinden. Die onderzoeksboringen zullen dan tevens gericht zijn op de mogelijkheden voor geothermie.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.