Ads Top

TU/e en Gemeente Eindhoven sluiten convenant voor slimme stad

Bestuursvoorzitter Jan Mengelers (TU/e) en wethouder Mary-Ann Schreurs (Gemeente Eindhoven) hebben een convenant getekend tot een strategische samenwerking tussen universiteit en gemeente waarbij technologie, design en innovatie verbonden worden aan maatschappelijke uitdagingen. Het akkoord tilt de samenwerking naar een volgend niveau; het zorgt voor structurele (strategische) afstemming in concrete gezamenlijke proeftuinen en onderzoeks- en valorisatieprogramma’s. Het convenant is de uitkomst van jarenlange samenwerking in de regio Eindhoven.

De stedelijke omgeving wordt anno 2015 geconfronteerd met een aantal grote veranderingen die vragen om nieuwe en innovatieve oplossingen. Klimaatverandering waarbij extreme hitte en regen zich afwisselen; een vergrijzende bevolking die langer zelfstandig woont; transitie van fossiele naar duurzame energie en vervoersopgaven waarbij we optimaal willen bewegen zonder files of vervuiling.

De gemeente Eindhoven verwacht met het convenant de woon- en werkkwaliteit in Eindhoven te verbeteren. Dit zal onder andere gebeuren met zogenaamde Living Labs, waarbij de universiteit en de gemeente gezamenlijk in proefprojecten vernieuwende toepassingen beproeven.

De uitwerking zal plaatsvinden aan de hand van een aantal van de grootste maatschappelijke thema’s voor beide partijen; mobiliteit, energie, gezondheid, educatie, licht en de openbare ruimte. Vanuit haar bijdrage aan de maatschappij zoekt de universiteit naar maatschappelijke relevante toepassingen voor technologische ontwikkelingen. Living Labs zijn voor TU/e bij uitstek een platform daarvoor.
Toegepaste data, modellen, robotica en nieuwe vormen van samenwerking brengen uiteenlopende en onverwachte oplossingen dichterbij. De strategic areas aan de TU/e (Energy, Health en Smart Mobility) leverde al eerder een clustering op van het universitair onderzoek. Met het convenant wil de TU/e haar onderzoeksprogramma’s koppelen aan de maatschappelijke uitdagingen in de gemeente Eindhoven. Door het open karakter wordt het convenant in co-creatie uitgewerkt en uitgevoerd met diverse andere partijen.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.